ERP NEDİR? ERP’ NİN ŞİRKETLERE FAYDALARI NELERDİR?

ERP ingilizce adıyla Enterprise Resource Planning yani Kurumsal Kaynak Planlama’dır. ERP, bir şirketin bütün kaynaklarının uçtan uca yöneterek verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bilgi sistemleridir. ERP sistemleri bir şirketin üretim, finans muhasebe, satınalma, stok yönetimi, satış gibi tüm iş süreçlerinde gerçekleşen verileri bir araya getiren ve entegre olarak çalışmasını sağlayan sistemlerdir. ERP sistemleri temel olarak birbirinden…