IFS İnsan Kaynakları modülü; şirketinizin en değerli kaynaklarını iktisadi verimlilikle yönetmeniz konusunda yardımcı olarak; sizlere zaman ve para kazandırır. Bu modüller; personel geliştirmede şirketinizin bütün başat ihtiyaçlarını karşılayarak, hızlı ve kesin analizler sağlar. Başarılı stratejik insan kapital ve işgücü yönetimleri için önemli işlemler temin eder.

IFS Self Servis :

Sizlere, çalışan-yönetici katılımıyla yüksek kalitede data garantisi verir. Yöneticiler, insan kaynakları-ilinitili görevleri, ihtiyaçlarıyla bağdaşan web sayfaları aracılığıyla gerçekleştirir. Çalışanlar, görevleriyle ilgili bilgileri kendileri günceller ve şirket içi pozisyonlara aynı arayüzden başvurururlar.

IFS İş güvenliği ve Sağlık :

Organizasyonunuzda, düzenleyici birimlerce belirlenen standartlar ışığında, sağlık ve iş güvenliği mevzuatlarının takibini ve denetimini kolaylaştırır. Modülümüz, İlk yardım lisanlarından, malzeme risk bilgilerine, tıbbi kontrol kayıtlarından, iş-güvenliği yönetimi ve hastalık –kaza takibine varan çeşitli alanları kapsamaktadır.

IFS Bordro :

Tüm maaş işlemlerinizin yönetimine ve kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Eksiksiz, bordro çözümleri; seçili herhangi bir piyasa için mevcuttur, ve modülümüzün 3. parti bordro çözümleri için standart arayüzü, dünya da her nokta için kullanılabilirdir.

IFS Zaman Bildirimi :

Çalışanlarınızın mesaisi hakkında bilgi denetimini sizler için kolaylaştırır. Ücret kodu dağılımı ve çalışan tarafından uyarlanan mesai, ek mesai ve vardiya ikramiyeleri v.b., otomatikman yapılır ve merkezi çalışma kurallarıyla karşılaştırılır. Dahası, çalışan girdisi otomatikman maaş bordrosuna, proje, bakım ve üzetim sistemlerine işlenir.

IFS Masraf Yönetimi :

Şirketinizin hali hazırdaki geleneksel masraf yönetimini kolaylaştırır ve dinamikleştirir. Raporlama sistemi; vergi hesaplamalarından, iş-seyahati masraflarına kadar sadeleşir. Mobil durumdaki çalışanlar, web arayüzünü kullanarak, her türlü harcamayı bildirebilirler.

IFS Eğitim Yönetimi :

Şirket-içi yoğun eğitimi gerekli kılan şirketler için tamami bir hizmet sağlar. Modülümüz şirket içi eğitim gerekliliklerini derlemenizi ve eğitim etkinliklerinin tertibatında öncel bilgi olarak kullanır. Eğitim neticelendiğinde, eğitim alan çalışan dosyaları, otomatikman güncellenir.

IFS Çalışan Gelişimi :

Stratejik insan kaynakları planları oluşturmanıza yardım eder. Organizasyonunuzun yetenek/yeterlilik gerekliliklerini tanımlayarak ve bu öğelerin mevcut kaynaklara kanalize edilmesini sağlayarak modülümüz şirketinize katkıda bulunur. Gereklilikler tanımlanıp eskiz haline getirildikten sonra, ortaya çıkan planı işe alım, çalışan gelişimi, veya organizasyonunuzdaki geçersiz ve sayıca tututarsız unsurlar için kullanbilirsiniz.

IFS İşe Alım :

Yeni eleman alımını, başvuru formundan çalışan bilgilerinin insan kaynakları veri tabanına girilmesine kadar uzanan bütün işe alım sürecinde destek vererek sizler için kolaylaştırır.

IFS Çalışan Yönetimi :

Şirketinizdeki çalışma pozisyonlarının ve organizasyon yapısının , çalışma gerekliliklerinin ve çalışanlar için geçerliyse yarar durumunun sistemde kolaylıkla haritalandırmanıza izin verir. Çalışan verilerine kontrollü erişim sağlayarak; hem tüm çalışanlarla alakalı işlemlerin kapsamlı işleyişi için temel oluşturur, hem de çalışanlarla ilgili verilerin bakımını kolaylaştırır.