IFS Mühendislik modulleri; dizayn elementlerinin, ürünlerin, montajların ve tesislerin yapılandırılmalarını ve tayinlerini kolaylaştırır. Modüllerimiz; revizyonlarında dahil olduğu mühendislik operasyonlarıyla ilgili her dökümanın yönetimini dinamikleştirerek kalite durumunu garantiler. Organizasyondaki her birey; iktisadi, yönetimsel ve teknik karar alma mekanizması için devamlı güncel veri sağlandığı sürece ihtiyaçları olan bilgilere erişirler. Satın alma, mühendislik ve üretim süreci aralarındaki entegrasyon; esas şirket-arası profili göz önüne sürer.

IFS Teslimat Projesi :

Kompleks teslimatların ihale’den, dizayn aşamasına, tedarik üretim-montaj, test sürecine, satış sonrası destekten bakım servisine kadar olan karmaşık yaşam süreçlerinin sizler tarafından koordinasyonunu sağlar.

IFS Görevlendirme :

Tesisisin ve ya sanayi tesisisinin tüm öğelerinin, üretim birimi sahibinin ve ya nihai müşteririnin, operasyonel gerekliliklerine göre tasarlanması, yüklenmesi, test edilmesi, faaliyete geçmesi ve bakım/onarım görmesini, güvenli ve düzenli olması kaidesiyle garantiler. Modülümüzden ikmal paketleri ve ya yapılacak listesi aracılığıyla istifade edebilirisiniz.

IFS Varlık Tasarımı :

Mühendislik işlemleri ve internet-tabanlı ortaklıklar için güçlü bir araçtır. Modülümüz; enerji tesisleri, elektrik şebekeleri, fiber optik ağlar ve emsal arz eden tesis ve yapıların hakkında bilgileri çıkarılması ve sürdürülmesini amaçlayan çok disiplinli mühendislik taslak arayüzüdür. Tedarikçi ve danışmanlardan proje bilgilerini doğrudan temin edebilirisniz. IFS proje ve IFS Satın Alma’yla sıkı entegre edilen modülümüzi EPCI projelerini ve malzeme yönetimini verimli biçimde destekler. IFS Bakım’la birlikte modül; bakım-onarım sürecini aksatmadan, büyük çaplı modernizasyon projeleri için bile, tamami varlık hayat döngüsü desteği sağlar.

IFS Mühendislik Değişim Yönetimi :

Mühendislik değişikliklerinizi kolaylaştırır ve hızlandırır. Değişim emirleri gönderilmeden evvel; değişikliklerin onaylamanızı, denetlemenizi ve teslim almanızı sağlar.

IFS Ürün Veri Yönetim Konfigürasyonu :

Mühendislik dizaynlarını, konfigürasyon denetimini ve ürün ve malzeme takibini destekler. Gelişmiş revizyon yönetim imkanları, karışık düzenlemelerin takibinde sizlere yardımcı olur. “En muhtemel” arama ve nüsha işlevselliği; malzemelerin ve tasarımların tekrar kullanımını sağlar; böylelikle ürünlerinizin standartlığı kolaylıkla sağlanır.