IFS Üretim modülü; tekrarlayan işlerin basit ve çokça otomatikleştirilmiş akışının halledilmesiyle, tutulu ve etkin istisnalara tanıma istisnai ileri yönetim fonksiyonelliğini birleştirir. Bu güçlü, çok yönlü çözüm; tüm çalışanlarınızın, üretim sürecinin her fazının ve birçok üretim şeklillerinin detaylı planlama, uygulama, denetim ve analizinizi destekler. Ayrıca modülümüz; lean prensiplerini desteklediği gibi; karma-mod üretim gibi, aynı üretim ortamında farklı tipli işlemlerin bir arada bulunduğu tesisleri de destekler.

IFS Satış Siparişe Özel Mühendislik ETO :

Müşteriye özel tasarımları, projelerin entegre edilmesi ve ürün yapısı aracılığı ile sizlerin idaresine sunar. Sipariş edilen ürün yapıları; standart ürün ve projeye özel yapıların kombinasyonu halinde olabilir. Proje planını, tedarik kabulü için kullanabilirsiniz. Ayrıca, süreçteki her değişikliği; teslimat projesindeki optimum esnekliği, denetimin ve gelişen her değişimi, uygun maliyetliliği garantileyerek, kaydedebilirisiniz.

IFS Siparişe Özel Montaj-Konfigürasyon-Üretim CTO :

İleri siparişe-özel-üretimden (MTO), basit siparişe-özel-montaja (ATO) kadar, üretimden siparişe dek süren süreci basitleştirip, yönetiminde sizlere yardım ettiği gibi; nitelik-tabanlı konfigürasyonlar, standart üretim siparişe özel tasarım ve siparişe özel üretimi de kolaylaştırır ve yönetim imkanı tanır.

IFS Proje Bazlı Üretim :

Proje içeriği dahilindeki üretim süreci esnasında sizlere, iş emirleri, çok-seviyeli sabit-istikrarlı (DOP) yapılara, satın-alma emirlerine ve proje etkinliğiyle doğrudan ilintili diğer unsurlara erişiminizi sağlayarak, sizlere ve organizasyonunuza çeviklik kazandırır. Envanter fonksiyonelliği proje içeriğinde gerçekleştirilebilir, proje aktiviteleri proje envanterleri ve standard envanter arasında malzeme aktarabilirsiniz.

IFS Sürekli Üretim :

Daha etkili üretim planlama, zamanında teslim ve yüksek ürün kalite aracılığıyla, sizlere rekabet fırsatı veren bir üstünlük sağlar.

IFS Kesikli Üretim :

Veriminizi, üretim sürecinde muamelatı azaltarak hatta ortadan kaldırarak veriminizi arttırır. IFS planlama’yla beraber üretim; üretim hattı zaman programlamaları oluşturmak tedarik takvimler ve Kanban döngüleri çizmek için, malzeme ihtiyaç planlama (MRP) hibrit itme-çekme sistemleri oluşturabilirisiniz.

IFS Çoklu Tesis Planlama :

Varlık kullanılabilirliğini optimize etmenize; faaliyet alanı, gelir, risk ve maaliyet kontolünün tamami denetimini almanıza yardımcı olur. Modülümüz, kullanıcı dostu grafik kullanıcı arayüzüyle hizmetinize amadedir; üretkenliği arttırır, böylelikle sizler, daha hızlı ve verimli tedarik zinciri kurabilirsiniz ve zamanında teslim sözü verebilirisiniz.

IFS İş Emri :

Sizlere, ne planlayıp devamında ne ürettiğinizin taahütü için iş emrinin tüm sürecinde, iş emrinin kontorlü ve gözlemi için kapsamlı bir araç tahsil eder. Modül, bir çok üretim modülü için destek sağlar, ve ayrıca IFS Maliyetlendirme ve IFS Envanter iç içe entegre edilmiştir.

IFS Sonlu Kapasite Planlama (CBS) :

Üretim takviminizi optimize eder, böylelikle müşteri taleplerinde ve şatış-alanlarında gelişen değişimlere müdahaleniz daha hızlı olur. Üretim engellerini tanımlayarak, zamanında teslimde bulunabilir ve üretim bedelini kontrol altında tutabilirisniz. Çoklu ortam, çoklu seviye imkan denetimi; sizlere kesin teslim zamanı tahmini sağlayan gelişmiş bir araç sağlar. Modülümüz ayrıca, üzerinde tek-yönlü müşteriyle beraber eş zamanlı çalışabileceğiniz, manuel takvim planlama aracı olan ileri Planlama Tablosu’nu da içerir.

IFS Atölyeden Veri Toplama :

Çalışanlarınız için üretim bilgilerini hızlıca bildirmelerini sağlayan; kullanımı kolay ve verimli bir modüldür. Operasyonunuzun durumunu ve elden çıkarılan ve üretilenlerin miktarını ve birikmiş operatör saatlerini bildirir.

IFS Maliyetlendirme :

Sizlere şirketinizin ürünleri ve onlara atanılan ücretlere dair iç-görü sağlayarak daha-farkında kararlar almanıza yardımcı olur. Geleneksel ücretlendirme ve etkinlik-tabanlı ücretlendirme (ABC) ve ya her ikisinin kombinasyonunu destekler.