IFS Proje modülleri IFS’nin diğer modülleriyle beraber; kompleks proje süreçlerinin yönetimi için birbirleriyle entegre edilmiş eksizksiz iş paketleri sağlar. IFS Finans Muhasebe, Dağıtım, Envanter, Müşteri Siparişleri, Üretim, Mühendislik, İnsan Kaynakları, Evrak Yönetimi ve Varlık-Hizmet Yönetimi gibi modüllerimizle entegre edilmiş, imalat, mühendislik, inşaat, hizmet, altyapı ve Ar-Ge türü proje tabanlı çalışan, iş yönetimi için proje prensipleri kullanan iş türlerinde faydalanılır.

IFS Proje Raporlama :

Size, projenin zaman, harcama, malzeme ve diğer tip ücretlerine karşılık, proje harcamaları işlemlerinin işlenmesini sağlar. Modülümüzü aynı zamanda; projeye ait fiyat listesinin oluşturulabilimesi için maaliyet listesini eklemek ve tazminat kontratlarının ihtiyaç duyulduğu müşteri faturalamaları için temel oluşturması bakımından kullanabilirsiniz.

IFS Risk Yönetimi :

Projelerdeki risk değerlendirmelerini tanımlamanıza yardımcı olur. Kullanıcı tarafından tanımlanabilir risk şablonları; tutarlı çalışma pratikleri kurar. Risk faktörlerini azaltmak için gereken yapılacakları ve tepkileri yönetebilmeniz için muhtemel sorunlar ve sonuçlarını tanımlar.

IFS Proje Bütçelendirme :

Sizlere, proje maaliyet yönetiminin yönetimi için gereken tam teşekkül işlevsellik sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilir öntahmin; projenin tahminlerinin, bütçelerinin, öntahminlerinin, değerlendirmelerinin ve benzerlerinin çoklu versiyonlarını desteklemenize yardımcı olur. Modülümüz; “Tamamlamak için Tahmin” (ETC) ve “Tamamlama sürecindeki Tahmin” (EAC) prensiplerini destekler. Bütçeler; maaliyet yapıları (CBS) ve iş kırılım yapıları (WBS) tarafından kontol edilir. S-Eğrisi ve Düz çizgi mantığı gibi veri-dağılım yapıları mevcuttur.

IFS Proje Planlama :

IFS’deki proje zaman takviminini programlamanıza yardımcı olur. Gantt sunum seçenekleri mevcuttur; ek olarak planlama mantığı, bağlılık ve kısıtlamala parametreleri destekler. Kaynak planlama ve simülasyonlarda modülünüzce desteklenmektedir. IFS Uygulamaları; Microsoft Project ve ya Primavera gibi platformlara, çift-yönlü olarak entegrasyon sağlar.

IFS Proje Yönetimi :

Sizlerin, kullanıcı tarafından tanımlanan iş-kırılım yapılarını kullanarak proje üretmenizi sağlar. Şablonlar; iş-süreç tutarlılıklarını oluşturmak için kullanılabilir. Maaliyet, gelir, zaman tutarı ve metraj; proje iş-kırılım yapılarıyla (WBS) ilişkilendirilebilir. Gelişim ve Kazanım değerleri, ek olarak desteklenmektedir. İş-kırılım yapısının her mertebesindeki; tahmin, dayanak, en son öntahmin, taahhüt edilen miktar, kazanılan miktar ve esas miktar gibi her tür harcama denetlenir. Proje modülü; tedarik, mühendislik, imalat, kurulum ve inşaat gibi diğer alanlar için alt-plan hazırlayan, proje planı barındırır.

IFS Alt-yüklenici Sözleşme Yönetimi (Taşeron) :

Basit ve ya kompleks alt-yüklenici etkinliklerinin yönetimini sizler için kolaylaştırır. Örneğin; eğer inşaat halinde bir mülkün alt-yükleniciliğini alırsanız; modülümüz o boyuttaki projenin yönetimini kolaylıkla halletmenizi sağlar. Aktarılan gelişme ve miktar gibi değerlendirme metotlarına bağlı olarak sürecin seyrini ve değerlendirmesini yapabilirisiniz. Çözüm, güçlü değişim yönetim imkanı sunar; böylelikle farklı durumlarda değerlendirmeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Alt-yüklenicinize; iş talimatları gönderebilir; altyüklenicinizden adisyon ve kullanım hakkı alabilirsiniz; ek olarak değerlendirme sertifikası oluşturabilirsiniz.

IFS Satış Sözleşme Yönetimi :

Sizlere, ürün ikmalinden teslimine, tekliften ihaleye kadar olan süreçteki satış sözleşmelerinizin yaşam döngüsünün yönetimini sağlar. Ayrıca; modüle ödeme fonksiyonelliği için spesifik uygulama dahil olmasının yanında; tanımlanmış fiyat yükseltme ve alıkoyma kurallarını, sertifikaları ve ödemeleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Gelişme, miktar, satış değeri, “maliyet artı kar” ve dönüm noktaları dahil, belli esnek seçeneklere bağlı, uygulama ve fatura türetebilirsiniz.