IFS ERP Elektrik ve Elektronik Çözümü; elektronik aletler, elektronik baskı, devre ve parça imalatı ile yarı iletkenlerden elektronik parça imalatı yapan üretici firmalar için tasarlanmış bileşenlerden oluşmaktadır. IFS ERP, elektronik ekipman sektöründeki yoğun rekabet ve düşük kar marjları altındaki işletmelerin sektörel gereksinimleri karşılarken, esnek ve bütünleşik çözümler sunarak rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

IFS ERP Elektrik ve Elektronik Çözümü; sektörün kısa ürün yaşam döngüsünü destekleyecek şekilde tasarlanmış, ürünün pazara çıkış süresini kısaltacak, tasarım ve dizayn çalışmalarını destekleyecek bileşenleri içerirken, kalite standartlarında üretim yapılmasını sağlayamaya yardımcı fonksiyonlar ile üretim maliyetleri analizlerinin detay bazda yapılmasını sağlayan analiz araçları sunmaktadır.

Ürün İzlenebilirliği ve Konfigürasyon Yönetimin önemli olduğu bu sektörde, elektronik cihazlarda kullanılan yazılımların versiyon takibi ve satış sonrası hizmet uygulamaları da önem arz etmektedir. IFS, üretim aşamalarından başlayarak seri numara takibi yapılması gereken ürün ve parçalarının seri takibini, IFS ERP Barkod Uygulmaları yardımıyla sağlamaktadır. Seri bazında konfigürasyon takibi sağlanırken toplanmış olan bu verilerin satış sonrası servis modülüne otomatik olarak aktarılması ile servis organizasyonlarının kullanımına imkan verilmektedir.

Elektronik ekipman üretimi yapan ana üretici firmalar (Televizyon, Bilgisayar, Beyaz eşya, Küçük ev aletleri) ile bunlara tedarik sağlayan elektronik parça üretimi yapan firmaların birlikte etkin çalışmalarını destekleyecek işbirliği portalları, müşteri ve tedarikçi programları ile seri imalat aşamalarında yalın üretim (kanban) uygulamalarını destekleyen IFS ERP Elektirik -Elektronik Çözümleri; Bakım Yönetimi, İnsan Kaynakları, Doküman Yönetimi gibi destekleyici süreçleri de içerecek şekilde kapsamlı çözümler içermektedir.

Ön Plana Çıkan Bazı Sektörel Gereksinimler

 • Ürün tasarım, Ar-Ge ve Mühendisilik çalışmalarının yönetilmesi
 • Seri imalat, atölye tarzı imalat gibi farklı tarz imalat yöntemlerinin desteklenmesi
 • Gelişmiş üretim planlama araçları (Kısıt bazlı Sonlu Kapasite Planlama)
 • Yalın üretim (Kanban) tarzı imalatların desteklenmesi
 • Fason üretim faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Atölye kontrol ve üretim veri toplama sistemleri
 • Seri ürün ve parça takibi ürün izlenebilirliği
 • Satış sonrası servis uygulamalarının desteklenmesi
 • Garanti takibi
 • Fiili maliyet analizlerinin ve safha maliyet analizlerinin yapılabilmesi
 • Tedarik portalları
 • Toplam Kalite Uygulamaları (Kalite Kontrol Uygulamaları)

IFS ERP Elektrik ve Elektronik Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri:

 • Tasarım Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Yalın Üretim
 • Dağıtım
 • Müşteri Programları (Schedules)
 • Tedarikçi Programları (Schedules)
 • Satış & Destek
 • Servis Yönetimi

Tamamlayıcı IFS ERP Çözüm Bileşenleri

 • Finans & Muhasebe Uygulamaları
 • Satış Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Bordro
 • B2B Portalları
 • İşletme Performansı
 • Event Server