Makaleler

ERP ingilizce adıyla Enterprise Resource Planning yani Kurumsal Kaynak Planlama’dır. ERP, bir şirketin bütün kaynaklarının uçtan uca yöneterek verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bilgi sistemleridir. ERP sistemleri bir şirketin üretim, finans muhasebe, satınalma, stok yönetimi, satış gibi tüm iş süreçlerinde gerçekleşen verileri bir araya getiren ve entegre olarak çalışmasını sağlayan sistemlerdir. ERP sistemleri temel olarak birbirinden farklı verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar. ERP sistemleri, entegre ve bütünleşik bir sistem sunarak şirketlerin daha verimli ve karlı olmalarını sağlarlar. İş süreçlerinde elde edilen veriler sürecin en başında ERP sistemine girilir, değişik departmanlarda işlenir ve şirketler için en önemli varlıklardan birine, bilgiye dönüşerek çıkar. 

ERP Sistemlerinin Kısa Tarihçesi 

ERP kavramı ilk olarak üretim sektöründe kullanılmaya başlasa da günümüzde gelişen sektör ihtiyaçlarıyla beraber tüm sektörlere yayılmıştır. Kökleri 1960’lara dayanan ERP sistemleri şirketlerin envanter kontrolü ile başladı, 1970’lerde Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP), 1980’lerde Üretim Kaynak Planlama MRP2 olarak devam etti. Daha sonrasında ise müşteri ihtiyaçlarının ve isteklerinin farklılaşması ile beraber elbet tabii şirketlerin iş süreçlerinde de farklılaşmalar meydana geldi ve izlenebilirliği ve yönetilebilirliği zorlaştı. Geçmişi uzun yıllara ve bilgi birikime dayanan ERP’ler 1990’lı yıllarda şirketlere verimlilik, karlılık ve yönetilebilirlik sağlamak amacıyla farklılaşarak ortaya çıktı. 2000’lerin başında ise teknoloji ile harmanlaşmış ve genişletilmiş ERP sistemleri klasik ERP sistemlerinin önüne geçti. 

ERP sistemleri bir şirketin faaliyet alanına bakmaksızın tüm temel süreçleri kendi  içerisinde bütünleşik bir yapıda tutar. Yani gerek üretim yapan bir şirket gerekse sahada teknik ekibiyle hizmet veren bir şirket ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olsa da her şirket veya kurumun verimli, çevik ve esnek olması gerekir. Bu özellikleri ise doğru ve gelişmiş ERP sistemleri sağlayabilir.

ERP Sistemlerinin Genel Faydaları;

ERP sistemlerinin faydaları aslına bakılırsa genel faydalar dışında sektörel faydalara da yol açmaktadır. Sektörel sorunlara cevap verebilen, sektörünüze uygun çözümleri içlerinde bilgi birikim sayesinde geliştirebilen ERP sistemleri şirketinizin iş süreçlerini en az sizin kadar iyi bilir ve işinize verimlilik sağladığı gibi büyütür ve sektörünüzde şirketinizi öne çıkaran çözümler sunar. Fakat sektör bağımsız baktığımızda, bir şirketin ERP sistemlerinden elde ettiği genel faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

  • Şirket karlılığını ve verimliliğini artırma
  • Gerçek zamanlı bilgiler elde etme
  • Daha düşük operasyonel maliyetler
  • Dijital bir altyapı
  • Finansal hatalarda azalma 
  • Bütçeleme süreçlerinde kısalma
  • Finansal operasyonlarda hızlanma 
  • Bilgi alma sürecinde hızlanma 
  • Şirket içerisinde iletişim ve veri akışında hızlanma 
  • Müşterilerle ilişkilerinde gelişme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment