IFS çözümleri ve kapsamlı yetenek paketi ile kusursuz entegrasyon, IFS Finans’ı işin kalbine yerleştirerek sizlere raporlama ve karar aşamalarında, doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini verir.

IFS Finans, sektörünüzdeki ana zorlukların her noktasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, en ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda sunar.

IFS Finans bugün kurumsal konsolidasyonlarda, proje mali kontrolü, stratejik tahmin, operasyonel performans ve küresel uygunlukta yarının başarıları için müşterileri desteklemektedir.

Mali Muhasebe

Entegre defterler muhasebe döngüsü boyunca yönetime ve denetime izin verir, bu da daha hızlı ve doğru bir kapanışa yol açar. Aynı bilgi kaynağa inmek ve konsolidasyon için kullanılabilir.

Son derece grafiksel görsel panolar, her kullanıcıya, izin verildiğinde, sistem erişim noktalarına doğrudan erişime sahip göze çarpan bilgilerin rol temelli bir görünümünü sağlar.

Otomasyona hazır, bilgi paylaşımı ve istihbarat yetenekleri, aşama konfigürasyonlarınız, mimariniz veya gelecekteki gereksinimleriniz ne olursa olsun, süreci kolaylaştırır.

Yönetim Muhasebesi

Birden fazla defter ve tek bir kayıtta birden fazla kod parçası olması durumunda, finansal karar vermeyle ilgili bilgiler çok verimli olur. Yönetim muhasebecisi ve finans analistinin, performansı operasyonel karar vericilere bildirmesi için daha fazla zaman kalır.

Tek tıklamayla çoklu kod parçası konsolidasyonları, şirketin birim, yönetici, ürün, proje, coğrafya veya iç kombinasyonlar da dahil olmak üzere birçok objektif aracılığıyla görüntülenmesini sağlar.

Doğrudan Microsoft Excel entegrasyonu, raporlama kolaylığı ve sonraki analizler için veri seti sağlar.

Proje muhasebesi ve Finansal Kontrol

Sözleşme öncesi ihaleden başlayarak, uçtan uca bir süreç içerir. Hizmet dışı bırakma ve devir işlemleriyle sonuçlanan IFS proje finansal kontrol paketi, kapsamlı sektör deneyimimizle oluşturulup, kazanılmış bir yetenek sunar.

Risk kayıtları, sigortalar, hazine, alt yüklenici performansı, tedarik programları, maliyet eğrileri, gelir ve dönüm noktası fatura programları, maliyet ve gelir tabloları, proje nakit kontrolü ve işlem gören gelir ve marjlar için yasal uygunluk olmak üzere paketin içerisinde on temel kontrol unsuru bulunmaktadır.

Stratejik Muhasebe ve Kurumsal Performans

Toplu performans yönetimi (CPM), karar vericilerin istenen kurumsal sonuçlara ulaşmalarını sağlayarak, tahminler için önemli şirket bilgileri sağlamaya odaklanan stratejik muhasebe alanıdır.

IFS CPM paketi, şirket dijital ikizleriyle entegre ve denetlenebilir gerçekleri, bütçeleri ve tahminleri içerir. Senaryonun sanayi normlarına göre karşılaştırılan mevcut ve gelecekteki performansın sonuçlara dayalı tahminlerini yapar ve görselleştirir.

Sadece FP&A, kaynak planlaması, konsolidasyonlar, kurumsal strateji görselleştirme ya da bunların kombinasyonları için kullanılsa da, IFS CPM kurumsal hedeflere ulaşmak için gereken içgörüleri sunar.

Küresel Finans

Şimdi veya gelecekte bir noktada çok uluslu küresel şirketlerde IFS Finans, birden çok paralel defterle büyür, yasal ve resmi organlara kapsamlı uyum sağlar.

Çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu yetki alanları küresel destek paketi ile yetkilendirilir, IFS evergreen güncellemeleriyle şirketiniz her zaman desteklenir.

Şirket dijital ikizimizle, dünyadaki olaylara ve senaryoların girdilerine dayanarak kurumsal riski belirlemek ve öngörülen sonuçları gerçek zamanlı olarak sunmak için global makroekonomik sürücüler CPM çözümlerimize programlanabilir.

Üretim

Proje

Servis

Tedarik Zinciri

Finans

İnsan Kaynakları