Makaleler

Uygun niteliklere sahip çalışanların araştırılması ve seçilmesi, bir organizasyonun yaşaması ve gelişmesi açısından son derece önemli İnsan Kaynakları sürecidir. Tüm firmalar aslında iş tanımlarında – iş analizlerinde belirlediği kriterlere uygun çalışan adaylarının organizasyonunda olmasını ve tüm yetkinliklerini de bu pozisyonlarda göstermesini beklemektedir. Doğru yerlere doğru insanları seçmek ve yerleştirmek son derece önemli bir takım oluşturma becerisi ve organizasyonel tasarım deneyimidir.

Bir organizasyonda İşe Alma süreci yeni çalışan ihtiyacının hissedilmesiyle başlar. Birçok organizasyon günümüzde bu ihtiyacın çok önceden tespit edilmesine yönelik stratejiler belirlemeye özen göstermektedir. Tabi çoğu zaman sektörel veya küresel beklenmeyen gelişmeler ya da çalışanların bazen planlı olmayan işten ayrılışları acil ihtiyaçlarında doğmasına sebep olabilmektedir. Uygun adayların aranması, başvuruların alınması , incelenmesi ve değerlendirilmesi , telefon ya da yüz yüze mülakat aşamalarının sağlanması ve görüşmelerin sonuçlandırılması ile, en uygun olduğu tespit edilen adaya iş teklifinin yapılması ile süreç tamamlanmaktadır.

Kadrolara uygun nitelikteki adayların belirlenmesi konusunda şirketler, ya iç kaynaklara yönelecektir ya da dış kaynaktan bu ihtiyaçlarının arama sürecini tamamlamaktadır. İç kaynakların yönetimi terfi süreçleri ile birlikte sağlanabilir. Dış kaynaklar ise; kariyer siteleri, aday bulma ve yerleştirme firmaları, üniversite kariyer günleri vb. yollardır. Gerekli niteliklere sahip insanların araştırılması, işe alım sürecinin yalnızca ilk adımıdır. Açık işler için başvuran adayların sistematik olarak gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve en uygun olanların seçilmesi için kullanılabilecek sistemler bu süreci organizasyonlar için daha etkin olarak yönetmesini sağlayacaktır.

İşe Alım aşamalarını genel olarak sıralarsak;

  • İş tanımı belirlenmesi
  • Norm Kadro ve Açık Pozisyon Yönetimi
  • Aday araştırılması
  • Başvuru Formları değerlendirme
  • Sınav
  • Mülakat Yönetimi
  • Referans Kontrolleri
  • İşe Alım Kararı
  • Aday Mektupları ( Cevaplar )
  • Oryantasyon

Süreçlerini takip ettiğini görmekteyiz.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İnsan Kaynakları uygulamalarından olan İşe Alım Modülü ile birlikte, İşe Alım ve Yerleştirme süreçlerinizi en etkin ve verimli bir biçimde yönetme imkanına sahip olacaksınız.

Öncelikle İş tanımlarının IFS üzerinde tanımlanması ile süreç başlar. Bu aşamada İş tanımına dair tüm detaylar sistemde tutulabilmekte ve bu sayede ilanlara konu olacak detaylar da oluşmuş olacaktır. Norm kadro yapılarının IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) üzerinde kurgulanması sayesinde Departmanlarınıza ait açık pozisyonlarınız belirlenebilecek ve ilgili pozisyonun İşe Alım modülü ile bağlantısı sayesinde hangi dönemde hangi işe alım talebine istinaden kapatıldığını da takip edebilirsiniz.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’nın aday havuzundaki adaylar içerisinden, gerekli yetkinliklere sahip kişilerin tespitinde de eşleme makinası ile otomatik olarak ilgili personel talebi için istenilen kriterler uyan adaylar seçilebilmekte ve uygun olabilecek adaylarla ilgili sınav – mülakat süreçlerinin verileri de takip edilebilmektedir.

Referans kontrollerinin detay bilgilerinin kayıt altına alınabileceği yapıların mevcut olduğu IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’nin İşe Alım uygulamasında İşe Alım kararı verilen adayın Çalışan Kartı’nın da otomatik oluşması sağlanabilmektedir.

Adaylara geri dönüşler için belirli formatlar üzerinden mektup gönderimlerinin de alt yapısının hazır olduğu IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İşe Alım Modülünde geri bildirim yaparken de zorlanmayacaksınız.

Adayın şirket çalışanınız olduğu ilk süreçte, Oryantasyon süreçlerinin takiplerini de yapabileceğiniz veri giriş alanları ile birlikte IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), İşe Alım kurgunuzun tam olarak merkezinde size destek ve yol gösterici olacaktır. İhtiyacınız olduğunda İşe Alım istatistikleriniz için gerekli verileri de oluşturabilme gücüne de sahip olmuş olacaksınız.

Mert Öneyli

IFS Türkiye Kıdemli IK Danışmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment