Makaleler

Bir ekonomide, fonların arz edenlerle talep edenler arasında doğrudan ya da dolaylı yollardan para transferinin, nakit akışının ya da değerli belge akışının gerçekleştiği sisteme finansal sistem adı verilir. Finansal sistemin üstlendiği temel görev, fon fazlası olanlar ile fon eksiği olanları bir araya getirmektir. 

Finansal sistemin işleyişinin ne kadar önemli olduğunu, dünyayı tepetaklak eden 1929 Buhranı, ülkemizdeki 2001 veya 2008 mali krizlerini hatırlayanlar ya da arşivleri inceleyenler bilir.  İşte bu finansal işleyişin en önemli ayaklarından biri kredilerdir. Bu bilgiler işığında krediyi kısaca tanımlayacak olursak; bir bankanın yapacağı mali istihbarat sonucunda gerçek veya tüzel kişilere; mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak, teminat karşılığı ya da teminatsız olarak para, teminat veya kefalet vermesidir.

Günümüzde yatırımlarını ve hedeflerini büyütmek isteyen ya da günlük ihtiyaçlarını idame ettirmek isteyen firmaların ön önemli finansman kaynağı hiç şüphesiz ki bankalardır. Bankaların da en büyük kozu kullandırdıkları kredilerdir.

Krediler, krediyi kullanan finansal aktörler ve kredinin niteliğine göre iki grupta incelenir. Kullananına göre krediler ve niteliğine göre krediler. Kullananına göre krediler bireysel ve kurumsal; niteliğine göre krediler ise nakdi ve gayri-nakdi krediler olarak kendi içerinde ayrıca sınıflandırılır.

Nakdi Kredi Türleri

Spot Krediler

Faiz oranının kredinin kullanıldığı tarihte belirlenerek sabitlendiği bu kredi türünün faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. Spot kredi uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, kredi vadesinin haftalık, aylık ve hatta günlük olarak belirlenebilmesi, diğeri ise, kredi kullandırımı anında belirlenen faiz oranının vade sonuna kadar aynı kalmasıdır.

Rotatif Krediler

Rotatif Krediler, firmaların faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle ihtiyaç duydukları (hammadde, üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, faizi o anki piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Taksitli Ticari Kredi

Firmanızın tüm ihtiyaçları için kullanılabilen vadesi, faiz oranı belli kredilerdir.

Kredili Mevduat Hesabı

Firmaların kurumsal vadesiz mevduat hesaplarında nakit olmasa dahi fatura, çek, vergi, sgk gibi ödemelerini yapmalarına imkan sağlayan kredilerdir. Mevduat hesabına ödeme yapıldığında KMH kredisi otomatik olarak kapanır, faiz ise kullanılan gün kadar süre için ay sonunda hesaplanarak tahsil edilir.

Döviz Kredileri

Döviz Kredileri, genel olarak ihracata hazırlık amacıyla ürün ve hammadde temini için kullandırılan kredi türüdür.

Eximbank Kredileri

Kamu yatırım bankası olan Türk Eximbank tarafından verilen, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan firmaları kısa, orta veya uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredilerdir.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)’DA KREDİ YÖNETİMİ

Krediler finansal dünyada ne kadar büyük öneme sahipse, dijitalleşen ekonomi dünyasında firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları da o derece önem arz etmektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için uyguladıkları en statejik yatırım kalemlerinden biridir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  yazılımları. Büyük, küçük tüm firmaların belki de en büyük kozları, en büyük destekçileridir diyebiliriz. Globalleşmenin arttığı, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimi yönetmenin giderek daha da karmaşıklaştığı, rekabet ortamında artık sadece üretmenin tek başına yeterli olmadığı tüm otoriteler tarafından kabul edilen bir iş hayatı gerçeğidir. Artık kalite, süreklilik, zaman yönetimi, maliyet kontrolü, verimlilik, müşteri memnuniyeti daha fazla değerlendirilmesi gereken noktalar olarak iş hayatının vazgeçilmez konuları arasındaki yerini almıştır.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımlarının iş hayatındaki önemi ortadayken,  bu yazılımları üreten, geliştiren firmalar da finansal sistemin mihenk taşlarından olan krediler ile ilgili kayıtsız kalmamakta, hatta rekabet piyasasında bir adım geriye düşmemek için kayıtsız kalmamaları gerekmektedir. Elbette ki her Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımında kredi modülü bulunmamakla birlikte, etkin ve takip edilebilir bir kredi modülü sunan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  yazılımlarının tercih edilme anında bir adım öne çıktığı bilinmektedir.

Global bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olan IFS, kredilerin müşterilerinin ekonomik ilerleyişindeki, geleceğe yürümesindeki öneminin kısa sürede farkına varmıştır. Buradan yola çıkarak kredi yönetimi konusunda müşterilerine son derece etkin bir ürün sunmaktadır. Bu kapsamda IFS Türkiye, 250’nin üzerinde müşterisinden edinmiş olduğu sektörel edinimleri, know-howları kendi içerisinde barındırmış olduğu finans danışmanlarının da destekleri ile piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sürekli değişen, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapmak süretiyle kredi modülünü değerli müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’da Kredi Yönetimi modülü uzun ve kısa vadeli, rotatif, spot, taksitli, değişken faizli kredilerin sistemde takip edilebilmesi için geliştirilmiş bir modüldür. Kredi kullandırımı, geri ödeme, kredi komisyon ödemeleri, uzun vade-kısa vade tahakkuk kayıtlarının muhasebe modülünde otomatik yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Kredi kullanım tutarı, vade süresi, faiz oranı bilgilerinden yola çıkarak otomatik ödeme planı oluşturmaktadır. Ayrıca ödeme planı oluştururken, seçeneğe göre sabit anaparalı, belirli dönem anapara ödemesiz kredi kullanımı, kkdf, bsmv dahil  ya da hariç ödeme planı oluşturulması, uzun vadeli kredilerin kısa vadeye virmanlanması vs gibi özelliklere sahiptir.

Tüm yukarıda sayılan bu işlemler neticesinde IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’de Kredi Yönetim modülü müşterilerine şu avantajları sunar.

 • Müşterilerinin kullanmış oldukları ticari kredileri kayıt altında tutmalarını ve raporlamalarını sağlar,
 • Kullanılan kredilerin ödeme planlarının takibini kolaylaştırır,
 • Vadesi gelen taksitlerin vade tarihlerinin geciktirilmemesi ve zamanında ödemesinin yapılmasını kolaylaştırır. Böylelikle de müşterisinin plan dışı gecikme faizi ödememesinin önüne geçmiş olur.
 • Ödeme günlerinde nakit sıkıntısı çekilmemesi için günlük, haftalık, aylık, yıllık nakit akışı takibinin doğru yapılabilmesine imkan sağlar,
 • Finans personelinin iş verimliliğini artırır, kredilerin manuel takibi esnasında harcanan zamanın daha efektif kullanılmasına imkan sağlar,
 • Banka haraketlerinin veya gider hesap kayıtlarının hataya mahal vermeden otomatik yapılmasını sağlar,
 • Piyasalardaki faiz hareketlerinin takip edilmesini sağlar,
 • Bankalar nezdinde geçmişe dönük faiz riski ve katlandığı maliyetleri takibinde kolaylık sağlar,
 • Çalışılan tüm bankalar için kredi türlerine göre limitler tanımlanmasına imkan sağlar,
 • Sabit Kıymet modülünde tanımlanmış olan taşınmazlarla kredilerin ilişkilendirilmesine imkan sağlar,
 • Ödemelerin çek ile ödenebilmesine imkan sağlar,
 • Ödeme planı ve nakit akışa etkisi neticesinde firmanın alım-satım ya da yatırım konularında karar alma sürelerini hızlandırır.
 • Nakit akışının doğru yapılabilmesi neticesinde tedarikçi firmaları ile olan finansal ilişkilerinin bozulmaması ve değerlendirme puanlarının düşmemesine tali yollardan destek olmaktadır.
 • Tüm bu saydığımız artıların yanı sıra üst yönetimin en çok ihtiyaç duyduğu raporlama konusunda da banka bazında, kredi türleri bazında, proje bazında veya para birimi bazında raporlamalara olanak sağlar.

 

Fatih Demir

IFS Türkiye, ERP Finansal Uygulamalar Danışmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment