ERP Proje uyarlamalarında en az ürün kadar önemli bir diğer faktörün insan olduğunun farkında olan projeler yönetiyoruz.

Proaktif yöntemler ile mümkün olan en pürüzsüz canlı geçişleri gerçekleştiriyoruz.

TRACK, insan faktörünü ön planda tutan, proje yönetimini prensiplerini temel almaktadır.

Bu çerçevede IFS in yıllar içinde tanımlamış olduğu her ölçekte proje için kendi kanıtlamış olan “IFS Implementation Methodology™” sini kullanarak; Kapsam, Zaman ve Maliyet parametrelerinden ödün vermeden sağlanabilecek en yüksek kalitede proje sonuçlarına ulaşmak ana hedefi olmaktadır.

Proje kapsamında danışmanlık faaliyetlerinin yönetimi ve doğru kişilerin proje ekibine katılmasından ve ekibin uyum içinde çalışmasını sağlamaktan sorumludurlar.

TRACK Proje Yöneticileri, hem iş süreçlerine hem de IFS fonksiyonlarına hakimdirler. Bu sayede, proje planının uygulanabilir olduğundan emin olurlar, karşılaşılabilecek güçlükleri öngörerek proaktif süreçler ile önlem alırlar

Periyodik raporlamalar ile tüm paydaşların, aynı doğrultuda olduğundan emin olurlar.

ERP projelerinde üst yönetim desteği en önemli bileşenlerden biridir, bu sebeple Proje Yönetiminin olmaz ise olmaz adımı yönetimin bilgilendirilmesidir. Proje Yöneticileri , Yönetim kuruluna periyodik olarak rapor sunarak doğru ve zamanında bilgilendirirler.