IFS ERP Uygulamaları Kağıt ve Karton Endüstrisi için planlamadan mühendisliğe, operasyonlardan devreden çıkarmaya kadar tüm varlık yaşam döngüsünü kapsayan bir Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) çözümü sunar.