Makaleler

Hızla küreselleşen ve büyük bir yapısal dönüşüm içerisinde bulunan dünya ekonomisinde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve ekonomide başarıyı yakalayabilmelerinin altın anahtarı olarak rekabet gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet gücü, işletmelerin kaderini belirleyen önemli bir olgudur. 

Pazar eğilimlerinin dinamik, taleplerin değişken, tüketici taleplerinin şeffaflık yönünde artığı, sağlık çevre konusunda sorumlulukların ve beklentilerin yüksek olduğu, çok kanallı satış ve pazarlama süreçleri yürüten, teslimat sürelerinin kısıtı sebebiyle temel değişiklikler geçiren kimya sektöründe ise rekabet avantajı, firmaların ihtiyaçlarını karşılayan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kullanımı ile artmaktadır. Bir endüstrideki en iyi uygulamalar, yalnızca kalifiye personel ve yüksek donanımlı ekipmanları değil; aynı zamanda işletme içindeki entegrasyonu da gerektirir.

Kimya endüstrilerinde yaygın olan proses üretimi, APICS tarafından karıştırma, ayırma, şekillendirme veya kimyasal reaksiyonlar yoluyla malzemelere değer katan üretim olarak tanımlanır. Birincil üretimin sürekli veya kesikli olduğu endüstrilerdir. Ürün çeşitliliğinin artması, daha küçük ürün hacimlerine yol açtığından, parti bazlı üretimi daha önemli hale gelir. Hammaddeler ara ürünlere ve son ürünlere dönüştürüldükçe, çeşitlilik artar ve ürünler müşteriye özel çözümler haline gelir. Genel olarak, kimya endüstrileri katı proses kontrolü ve yüksek sermaye yatırımı gerektirmektedir.

Kimya endüstrileri müşteri spesifikasyonlarına göre çeşitlendirilmiş ürün grupları ile sipariş üzerine bir politikaya göre üretilen pazar odaklı stratejileri benimser. Kimyasal üretim, yüksek hacimli, son derece uzmanlaşmış ve otomatikleştirilmiş tesislere büyük sermaye yatırımlarını içerir. Yüksek kapasite kullanımı önemlidir. Aynı zamanda daha düşük hacimli ve özel ürünlere yönelik talep karşılanmalıdır. Bu noktada kimya endüstrisi için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı seçiminde, kurumsal varlık yönetimi (EAM) ve iyi bir planlama, oldukça önemli kriterlerdir.

Üretilen ürünlerin ve kullanılan hammaddelerin raf ömürleri, yasal stokta bulundurabilme süreleri, değişen müşteri talepleri ve ürün çeşitliliği sebebiyle, kimya sektöründe planlama önemli olduğu kadar zordur. Formulasyonların üretim sistemlerine doğru aktarılabilmesi, üretim sürecindeki miktarsal değişimlerden dolayı verimlilik ve fire takibi ile planlama için gerekli altyapı hazırlanmalıdır. Standard bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi ile karşılanamayan planlama ihtiyacının, finansal sorunlara yol açan, müşteri memnuniyetini etkileyen ve dolayısıyla pazardaki dengeleri değiştirebilen bir probleme dönüşmesi kaçınılmazdır.

Kimya şirketleri ürün yelpazesi konusunda uzmanlaşmıştır. Fabrikalar genellikle belirli bir ürün türü için tasarlanmıştır ve rekabetçi ürünler – çözümler geliştirmek için odaklanılmasını gerektirir. Bu sebeple AR-GE faaliyetleri kimya sektörü için firmaya yüksek değer katan bir süreçtir.

GMP uyumlu üretim, kalite ve doküman yönetiminin kritik olduğu kimya sektöründe, lot / parti kavramı ve izlenebilirlik önem arz eder. Bir lotun teknik özelliklerini belirleyebilmek, kimyasal analizlerine ulaşmak ve müşteri ile şeffaf olarak paylaşabilmek gerekmektedir. Proses tipi imalat yapan firmaların kalite süreçleri için en büyük sorunlardan biri, bilinmeyen bir kaynak sebebiyle kalite problemi olan bileşen veya üründür. Aksiyon olarak, izlenebilirlik ile riskli kaynakları tespit edebilmek ve benzer sorun taşıyan partileri ayırabilmek gerekir. Kimya sektöründe tedarik sürecinin uzun ve kompleks olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim sürecini tekrarlamak oldukça zordur.Bu durum, izlenebilirliğin önemini artırmakta, hatayı ve hatadan etkilenen tüm süreci çok hızlı tespit edip, anında müdahaleyi gerektirmedir. Dolayısıyla, kimya sektöründe kullanılan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımının  bu ihtiyacı karşılar nitelikte olması kritik değerdedir.

Bu endüstrinin bir başka tipik yönü ise, bir şirketin genellikle perakendeciler, distribütörler ve endüstriyel müşterilerin bir kombinasyonu olan birkaç farklı pazar kanalına hizmet vermesidir. Burada tedarik zinciri ağının yönetilmesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir. Yönteminin yapılabilmesi için önemli olan, ürün kodlaması, envanter şeffaflığı, ürünlerin tahsisini planlama, müşteri konumu ve ürün mevcudiyeti gibi değişkenlere bağlı olarak müşteri talebini karşılama doğrultusunda en verimli kaynağı bulmaktır. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise tek ve ölçeklenebilir bir sistemdir.

IFS ERP kimya çözümü, gelişmiş formül yönetimi, üretim planlaması, çevresel ayak izi hesaplaması, çok kanallı satışlar, çoklu ölçü birimleri ve çoklu paket seçeneklerinin yanı sıra, formüllerin ve reçetelerin simülasyonu ve geçmiş revizyonlarının takibi de dahil olmak üzere ürün geliştirme için özel ihtiyaçları destekler. Kimyasal, boya, kaplama ilaç ve mürekkep endüstrilerinde IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, kimyasal ürünlerin üretimi, satışı ve dağıtımında yer alan uluslararası, çok ülkeli, çok bölgeli, çok dilli, büyük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmaktadır.

Kimya sektöründeki hassas konuların başında gelen izlenebilirlik, etkin ve sürdürülebilir bir üretim için zorunlu bir kavramdır. Verimlilik, görünürlük güvenlik ve kontrolü sağlamak için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programının, firmanın tüm süreçlerini içeren bir izlenebilirlik sistemine sahip olması gerekmektedir. IFS, bu noktada, lot numarası takibi ve çoklu seviye izleme yoluyla, bileşenin sürece girişinden, ürün için tedarik zincirinin son noktasına kadar izlenebilirliği sağladığı gibi, lot bazlı kalite süreci ve dokümantasyon takibi ile kimya sektöründeki ileri izlenebilirlik ihtiyacını karşılar.

IFS ERP reçete yapısı ile, geleneksel ürün ağacı yerine, proses bazlı lot üretimi yapan firmalar için tarif (genellikle yiyecek ve içecekte) ve Formülasyonların (kimya endüstrisinde) kullanımına olanak sağlar. Reçete, ağırlık veya yüzde olarak, ürünün standard parti boyu refere edilerek tanımlanabilir.  Üretim sürecinde parti boyundaki standard miktar kısıtı ve makine kapasiteleri, parti dengeleme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. IFS ERP kimya çözümü ile seviye bazlı gereksinimler bir bütün olarak görülebilir ve standard parti boylarına göre yarımamul ve mamul planlamaları, kaynak kısıtlarını dengeleyerek yapılabilir.

Verim genellikle reçetelerle bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Kimyasal üretimde önemli bir kavram olan verim, girdi materyalleri ile beklenen çıktı arasındaki oranı açıklamak için kullanılır. IFS, izlenebilir üretim verimleri ve fire oranları ile planlama noktasında firmalara önemli bir perspektif sunmaktadır.

Planlama için bir diğer kritik konu, son kullanım tarihleri ve yasal stokta bulundurma süreleridir. IFS, kimya sektörünün bu ihtiyacına karşılık, ürün veya ürün grupları bazında belirlenen son kullanma tarihleri ile, üretim – sevkiyat arasındaki depoda bekleme süresini, müşteri terminleri ile dengeleyerek en uygun planlamayı kullanıcılara sunabilen bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemidir. Kısıt Bazlı planlama ile , kalıp değişim, ekipman temizleme sürelerini (örneğin üretimi yapılacak boyada renk değişimi temizleme sürelerini değiştirecektir) minimize edecek şekilde üretilecek partileri sıralar ve optimum üretim süresinde planlama yapar. Operasyon planlama konusunda, çözüm gerektiren renklendirme işlemi, çoğu boya şirketinde karşılaşacağımız çapraz fonksiyonel bir süreçtir.Renklendirilmesi mümkün olan on binlerce özel renk için güvenilir bir tahmin oluşturmak imkansız olacağından, müşteri siparişi alındıktan sonra baz boyanın renklendirilmesi tercih edilir. IFS, siparişe özel üretim yöntemleri ile siparişi optimum sürede karşılayan gelişmiş çözümler sunar.

Kimya sektöründeki talep değişkenliği ve çeşitliliği malzeme planlamasını zorlaştırmaktadır. IFS ERP, DDMRP çözümü ile, dönemsel ortalama üretim miktarlarını, termin süresini, tüketimdeki değişkenlikleri, satın alma sipariş lot büyüklüklerini ve planlanmış düzeltme faktörlerini içeren dinamik olarak ayarlanan tamponlar belirler. Bu tamponları kullanarak yaptığı planlama ile, termine uyum oranı artmasını, değişkenliklere göre tekrarlanan planlama süresinin kısalmasını, optimum stok oranlarının yakalanmasını sağlar.

Ürün ve bileşenler için, süreç bazlı olarak ölçü biriminin alternatif birimlere dönüştürebilmesi genellikle kimya endüstrisi için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi seçimlerinde niteleyici olarak kabul edilir. Bu sektörde ölçü birimi genellikle kilo veya litredir. Ancak malzemelerin tek ölçü birimi ile işlenmesi her zaman yeterli değildir. Katı malzemeler genellikle torbalarla tedarik edilir ve kullanılır, çözücüler gibi dökme malzemeler, hacim olarak takip edilebilir. Bu, malzemenin tedariği ve kullanımı esnasında alternatif birimlere dönüştürülebilmesi gerektiği anlamına gelir. IFS ERP programı bu noktada, birden fazla ölçü biriminin kullanılması ve birbirine dönüştürülmesine olanak sağlar. Bu dönüşüm satış, tedarik veya üretim süreçleri için farklılaştırılabilir.

Genel olarak, proses bazlı üretim sektöründe, bir reçeteye bağlı olarak üretilen parti, dolum aşamasında paketlenerek ayrı ürünler olarak stoklanır ve satılır. IFS ERP sistemi, bir parti için ihtiyaç olan farklı paketleme tiplerinin takip edilmesine olanak sağlar. Satış sürecinde müşteri talebi olarak bildirilen veya ürün karakteristiği olarak belirlenen farklı paketleme tipleri ( varil, kutu, ampul, dökme vb) kullanılanılabilir, farklı paketleme tipleri için fiyat politikaları uygulanabilir. Paketli ürünler, sistemden basılan etiketler ile paket numarasına göre takip edilebilir, gerekli raporlama ve dokümanlar için kullanılabilir. (Sevk Çeki Listesi, Toplama Listesi vb.)

Özellikle son yıllarda, “Çevre Koruma” ve “Sürdürülebilir Kalkınma”, sanayi için önemli konuların başında gelmektedir. Firmalar bu iki kavramı öncelikleri arasında kabul etmek, politika ve programlarını buna göre biçimlendirmek ve uygulamalarında çevreye duyarlı olmak durumundadır. Firmaların kontrolleri gerçekleştirebileceği çevresel uyumluluk yazılım programları mevcut olsa da, kullanılan erp programından ayrı olması, entegrasyon için ekstra maliyetlere sebep olduğu gibi, hata riskini de artırmaktadır. IFS ERP sisteminin, kimya sektörüne özel olarak geliştirdiği entegre LCA, karbon ayak izi, tehlikeli madde yöntemi ve atık takibi ile, tedarik zincirinde, üretim ve depolama sürecindeki çevresel etkiler raporlanır, kontrol altında tutulur ve maliyetleri izlenebilir. Takip edilmek istenilen çevresel etki, müşteri talebi, yasal zorunluluklar veya kurum değerlerine göre belirlenebilir, ürün yaşam döngüsüne göre simulasyonlar oluşturularak rekabet avantajı sağlayabilecek önlemler daha kolay belirlenebilir.

Günümüzde kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi kurumsal yazılımların kimya çözümlerini göz önünde bulunduran süreç yöneticileri, temel üretim yeteneklerinden daha fazlasını düşünmelidir. Hem yasal hem piyasa faktörleri nedeniyle, üretilen malzeme ve kullanılan bileşenlerin kalite yönetimi ve dokümantasyonu esastır. Üretim, tedarik zinciri, depolama ve satış sonrası süreçlerinin kalite yöntemin sistemi ile entegre çalışmaması, kontrolü zorlaştırıp güvenirliği azaltmakta, bir kısıt olarak kalite sürecinin planlanmasını imkansızlaştırmaktadır. IFS bu noktada, Entegre Kalite Yönetim Sistemi ile uçtan uca tüm proseslerin kontrolü, analizi ve raporlanmasına olanak sağlamaktadır.  Tedarik sürecinde kontrol noktalarının belirlenip raporlanması, ilgili belgelerin doküman yönetimi ile arşivlenmesi, üretim sürecinde yapılan ara proses kontrollerinin ve son kontrollerin üretim ile entegre olarak takibi, depolama sürecinde periodik analizlerin tetiklenmesi ve bunların sevkiyat sürecinde müşteriler ile şeffaf olarak paylaşılabilmesini sağlamaktadır. Kimya endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak IFS ERP sistemi, SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü) ile süreçlerdeki farklılığı azaltarak kalite ve verimlilikte sürekli iyileştirmeler yapmak için kontrol grafikleri gibi istatistiksel tekniklerin kullanımını vurgular ve teknikleri ürün reçetesini gereksinimlere uyumlu hale getirmek için kullanabilir.

Doküman yönetimi işlevselliği kalite yönetimini ve belgelemeyi kolaylaştıran kritik bir fonksiyondur. Süreçlerin belgelenmesine, kontrol sonuçlarının saklanmasına, iş talimatları, hammadde özellikleri, malzeme test sonuçlarının oluşturulmasına ve izlenebilmesine olanak tanır. Entegre doküman yönetimi, belgelerin gözden geçirilmesi ile birlikte belgelerin güvenli bir şekilde saklanmasını, yetkilendirmesini ve onay mekanizmaları oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda kuruluşa kolayca yayınlanabilir veya belirlenmiş yetkiler dahilinde erişilebilir belgeler oluşturabilme imkanı sunar. Kalite ve doküman yönetimi işlevselliğinin, ERP kimya çözümünün bir parçası olması ile IFS, sistemde bulanan rota ve ürün reçeteleri, bunlarla ilişkilendirilmiş çizim, resim, bilgilendirme formları, talimatlar ile bileşimin ve üretim sürecinin ürünün yaşam döngüsü boyunca görüntülenmesi sağlayarak REACH ve MSDS gibi gereksinimlerin sistemden karşılanabilmesini sağlamaktadır. Potansiyel hatanın ve etkisinin değerlendirilmesini, kalite standartlarına uyumu, tam entegre denetim yönetimini ve entegre uygunsuzluk raporlamasını Kalite Güvence Sistemi ve FMEA işlevselliği ile destekleyen IFS, ayrıca, mobil uygulamalar ile uygunsuzluğun anında ilgili kişilere iletilebilmesi ve aksiyon alınabilmesine olanak sağlamaktadır.

Gelişimin önemli bir göstergesi olan AR-GE faaliyetlerinin, firmalar açısından karlılık, rekabet üstünlüğü gibi hususlarda önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya endüstrisi gibi sermaye yoğun bir sektörün, bu faaliyetleri sürdürebilmesi için ayrılan bütçelerin verimli kullanılması önemlidir. Bütçenin verimli kullanılabilmesi ise, AR-GE faaliyetlerinin detaylı takip edilebilmesine, maliyetlerin izelenebilmesi ve iyi tahminlenebilmesine bağlıdır. IFS ERP programı, ürün geliştirme sürecinde, formulasyoların oluşturulması, detaylı maliyet takibi, versiyon ve revizyon takibi sağlayarak kimya endüstrisinin bu ihtiyacını karşılar. Bunun yanı sıra, çalışmaların ve test sonuçlarının detaylı raporlanabilmesi, kapsamın geniş bir perspektif kullanılarak oluşturulmasına ve böylece en ekonomik yöntemin belirlenmesine olanak sağlar. IFS ERP sistemi, standart bir ERP ve kimya yazılımından farklı olarak, CRM ile araştırma geliştirme faaliyetlerini entegre yürüyebilir, böylece çalışmaların satış tekliflerine dönüştürülmesi kolaylaştırır. Gelişmiş Proje Yönetim modülü ile, AR-GE projelerine ait WBS oluşturulur, planlanan ve gerçekleşen zamanlar analiz edilebilir, kişilere görev atamaları yapılabilir, proje bazlı stok ve süreçler takip edilerek, proje maliyetleri raporlanabilir.

IFS Uygulamalarında kurumsal varlık yönetimi (EAM), ekipman takibi, periodik bakım, koşul tabanlı ve tahmini bakım stratejilerini bir arada kullanır, tasarımdan tedarik zincirinin son halkasına varlık yaşam döngüsünü destekler. Ayrıca yedek parça ve SLA yönetimini kolaylaştır ve maliyetlerin raporlanmasına olanak sağlar. Mobilite çözümleri, iş emirlerini, arıza raporlarını, önleyici bakım yollarını ve ekipman çalışma / durma sürelerini mesafeden bağımsız kullanıcıya iletilmesini sağlar.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi, kimya endüstrisinde sıkça karşılaşılan çoklu site / şirket kavramı ile farklı bölgeler veya ülkelerdeki tesislerin, bayiliklerin entegre olarak çalışmasına olanak sağlar. IFS Lobby ve raporlama araçları ile tesis bazında veya bir bütün olarak, hem yönetim seviyesinin kontrol gereksinimlerine hem de operasyonel seviyeye yönelik dinamik analizler yapılabilir.

Üreticilerin rekabet avantajını yükseltmeleri ve yatırımlarından gerçek değer elde etmelerinde doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) seçimi önemli bir rol oynar. IFS, kimyasal ürünlerin üretimi, satışı ve dağıtımında yer alan uluslararası, yerel, farklı ölçekli birçok firma için karşılaşılan problemlere yönelik çözümler sunmakta, müşterilerinin gelecekteki başarısını desteklemeye devam etmektedir.

 

Sıla Tayhani

IFS Türkiye ERP Uygulama Danışmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment