Sipariş Üzerine

Mühendis (ETO)

Üreticileri

Siparişe Göre

Yapılandırma (CTO)

Üreticileri

Siparişe Göre Üretim

(MTO)

Üreticileri

Karışık Mod

Üreticileri

.

Özel

Üretim

.

Kısa

Ürün Ömrüne

Sahip Üreticiler

CRM

Konfigürasyon Yönetimi

Hızlı ve Doğru Teklif Hazırlama

Sipariş Terminleme

Müşteri Sipariş Takibi

Dinamik Sipariş Takibi

……..

xxx

Mixed Mode Üretim

İleri Düzey Planlama

Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama

İnteraktif Çizelgeleme- Drag-Drop

Barkod Uygulamaları

Gelişmiş Atölye Veri Toplama

xxx

Servis Veritabanı

Satış Sonrası Servis Uygulamaları

Mobil Servis Uygulamaları

Tedarik Portalları

Kalite Kontrol Uygulamaları

Bakım Yönetim Sistemi

xxx

IFS ERP Makine ve Ekipman İmalatı sektörü, standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel imalat ve tasarım gereksinimleriyle çeşitlenen ürünlerin yönetilmesi, Ürün Yaşam Döngüsünün Satış Sonrası Servis uygulamalarına kadar uzaması nedeniyle kendine özgü gereksinimlere sahiptir. Aynı zamanda global rekabetten dolayı, müşteri teklif ve taleplerine hızlı ve esnek yanıtlar bekleyen işletmelerle karşı karşıyadır. Dolayısıyla, müşteri istek ve projelerine yönelik olarak yapılan makina ve ekipman üretimlerinin konfigürasyon yönetimi, üretim takibi ile maliyet analizlerini içeren bilgiler ile, satış sonrası destek süreçlerinin güvenli bir ortamda yönetilmesi ve kalite standartlarının sağlanması, günümüzde gittikçe daha da fazla önem kazanmaktadır.

IFS ERP ile birlikte makina ve ekipman sektöründe, “Ürün tasarım” sürecinden başlayarak, müşteriye özel ürün yapılandırması ve teklif verme süreçlerinin yönetilmesinden, gelişmiş üretim planlama yöntemleriyle detay üretim planının oluşturulması, imalat süreçlerinin takip edilmesi seri takipli makina parçalarının IFS ERP Satış Sonrası Servis modülüne aktarılması gibi ana konuların yönetilmesinin yanısıra, Envanter Yönetiminde ve Satış Sonrası Servis uygulamalarında mobil (El Terminali – Barkod) uygulamalara imkan verirken, detay fonkiyonaliteye sahip CRM, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Doküman Yönetimi ve B2B uygulamalarıyla makina ve ekipman imalatı sektörünün ihtiyaçlarını uçtan uca karşılanmaktadır.

Tüm dünyada, makine imalat sektöründe 200’ün üzerinde müşteriye sahip olan IFS ERP , 10 yılı aşkın bir proje uygulama tecrübesi ve makina sektöründeki proje deneyimleri ile sektörel uzmanlık kazanmış olan danışmanlık ekibi sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

 • Müşteriye Özel Makina Konfigürasyonun oluşturulması ve yönetilmesi
 • Müşteriye Özel Teklif hazırlama ve fiyatlandırma
 • Sipariş Terminleme özellikleri
 • Ürün Yaşam Döngüsü- (Dizayn-Prototip ve Seri Üretim, Satış Sonrası Servis)
 • Müşteri Sipariş Takibi -Dinamik Sipariş Takibi
 • Mixed Mode Üretim Gereksinimi (Atölye Tarzı Üretim-Seri Üretim-Prosess Tarzı Üretim)
 • İleri Düzey Planlama Gereksinimleri- Kızıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama
 • İnteraktif Çizelgeleme- Drag-Drop
 • Envanter Hareketlerinin Barkod Uygulamaları ile desteklenmesi
 • Gelişmiş Atölye -Üretim- Veri toplama Sistemi
 • Detay Fiili maliyet ve maliyet analizleri
 • Servis Veritabanı -Satış Sonrası Servis Uygulamaları
 • Mobil Servis Uygulamaları
 • Tedarik Portalları
 • İthalat Dosya Takibi ve İthalat Maliyetleri Dağılımı
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 • Kalite Kontrol Uygulamaları
 • Bakım Yönetim Sistemi

IFS ERP Uygulamaları, Makina ve Ekipman İmalat Sektöründeki işletmelerin yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Makina ve Ekipman İmalat sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

Makina ve Ekipman İmalat Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

Makina ve Ekipman İmalat Sektörü IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)

Makina ve Ekipman İmalat sektöründe, makina konfigürasyon değişikliklerinin ve mühendislik bilgilerinin, tasarım sürecinden başlayarak, müşteride ekonomik ömrünü yitirene kadar geçen süreçte takip edilebilmesine imkan verir. IFS ERP PLM Uygulamaları ; Mühendislik çalışmalarının takip edilmesini, yeni tasarlanan ürün ile ilgili teknik resim ve revizyonların yönetimini, imalat aşamalarında yapılan konfigürasyon değişiklik ve revizyonlarının kayıt altına alınmasını, makina konfigürasyonunun Satış Sonrası Servis modülüne otomatik olarak atılmasını ve seri takipli parçaların takibini mümkün kılar. Rutin ve işleyegelen süreçleri maksimum oranda otomatikleştiren IFS ERP PLM Uygulamaları, kurumsal enerjinin ve Mühendislik çalışmalarının, ürün geliştirme çalışmalarına (AR-GE) yönelik alanlara harcanmasına yardımcı olmaktadır.

IFS ERP Ürün Konfigürasyonu

Makina sektöründeki birçok firma standart katalog ürünleri yanı sıra müşteri istekleri çerçevesinde şekillenen müşteriye özel makinalar üretmektedir. IFS ERP, gelişmiş ürün konfigürasyonu modülüyle teklif ve siparişlerin satıcıya yönlendiren sorular sayesinde interaktif, hızlı ve doğru bir biçimde siparişin alınmasını sağlarken; seçilen özelik ve fonksiyonlara göre fiyatlandırma oluşturmakta, aynı zamanda imalat süreçlerinde gerekli olan ürün ağacı ve üretim rotalarının otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır.