Makaleler

Proje firmalarında kapasitenin takip edilmesi kritik bir konudur.  Üretimin kapasite doluluğuna göre yeni projeler alınıp alınmayacağı kapasiteye göre karar verilir. Aynı şekilde hem çelik projeleri yapan hem de kendi ürünlerini üreten firmalar, kendi ürünleri kapasiteyi doldurmadığında genelde çelik işlerine yönelmek zorunda kalırlar. Çelik işlerinde de çok büyük projeler vardır ve üretim kapasitesi iyi tespit edilmeden alınan proje firmayı ciddi zararlara uğratabilir.

Biz bu konuda hem IFS’in standart kaynak kapasite hesabını kullandık, hem de operatörlerin kullandığı saatleri bu hesaplamadan düşüren bu sayede de otomatik olarak kapasiteyi öngören grafikler tasarladık.

  1. Operatörler terminalden giriş yapar.
  2. Planlanan-Çalışılan saat=kalan proje saati
  3. Planlanan saatà Proje aktivitesinin altındaki kaynak sekmesinin planlanan saatler sütununa girilir.
  4. Çalışılan saatà Operatörler Time Clock ekranlarından giriş yapar. Bu giriş genelde iş emirlerine işlenir. Ancak biz kendi firmamızda bir projeàbir iş emri kuralını koruduk ve iş emrine time clock ekranlarından girilen girişleri bir prosedür yardımıyla toplayarak yine proje aktivitesinin kaynak kısmındaki kullanılan saatler sütununa gelmesini sağladık.
  5. Kalan Saatà Bu bizim iş yükümüz oluyor. Yeni başlayan projelerdeki iş yükleri + Kalan saatlerden gelen iş yükü = Toplam iş yükü

Ancak bu şekilde yaptığımızda karşımıza başka bir problem çıkıyor. Başlangıç ve bitiş saatleri. IFS proje aktivitesinin başladığı tarihi baz alıp bu tarihten itibaren kullanılan kapasiteyi kullanılmış olarak görmektedir. Son güncellemelerde bu konuda yenilikler olabilir onu danışmanlarınızdan öğrenerek destek alabilirsiniz. Ben bunları anlatarak daha çok karşımıza çıkan IFS standardı problemlerini nasıl aştığımızı anlatmaya çalışıyorum.

Proje başlangıç tarihlerine göre kalan saatleri hesaplamamak iki problem çıkarıyor. Birincisini kalan saatleri yukarıda bahsettiğim gibi hesaplıyoruz ve bu saatleri bir prosedür yardımıyla aştığımızı söylemiştik. Yani ben planladığımdan kullandığım saati düşüyorum ve kalan saatimi biliyorum.

Bunun dışında da aktivite başlangıcım daha henüz başlamamış bir projede normal olurken, aktivite başlangıcı geçmiş ancak yine de operatör girişi olmamış projede sorun çıkarıyor. IFS projenin aktivite başlangıcına göre hesaplamaya çalışıyor bu da beni yanlışa sürüklüyor.

Bu sorunu da şöyle aştık. Projelerimize paralel * ile başlayan projeler yaratan bir prosedür oluşturduk. Yani benim bir projem var örneğin 001204. Bunun *’lı projesi *001204 oluyor.

*001204 projesi tamamıyla başlangıç tarihleri projesedürler yardımıyla oluşturulan ve eğer proje başladıysa aktivite tarihini bugün olarak kabul eden, kapasite hesaplamak dışında hiçbir işlevi olmayan projeler. Bunları tabii yönetici dışındaki kullanıcılar görmüyor.

*’lı projelerin avantajı normal IFS’in hiçbir işleyini bozmamadan üzerinde değişiklik yapılabilmesi. Normalde bir projenin başlangıç tarihini siz değiştiremezsiniz. IFS izin vermez. Bir malzeme çıkışı olsa bir fatura bağlansa aktivite başlamış der ve sizi engeller.

Ancak *’lı projelerimizin aktivite başlangıçlarını biz atıyoruz. Kalan saatlerini de daha önce anlattığım gibi başka bir prosedürle getiriyoruz.

 

Böylece Kaynaklı imalatın iş yükünü görebiliyoruz. Bunu yapabilmenin bir diğer destekleyici koşulu da daha önce dediğim gibi bir iş emrine bir proje atamak oluyor. Aynı şekilde de bir operasyonun işçilik sınıfına bir aktivite atadık. Bu bizim kendi çözümüz başka firmalara uygunluğu danışmanlar aracılığıyla tespit edilebilir. Bunun da nedeni IFS’in standardında kapasite saatlerinin IFS proje modülünden yönetilmesi Operatör girişlerinin ise iş emirleri üzerinden yönetilmesi.

Evet iş emri ve projeleri eşitledikten sonra operasyonlardaki işçilik sınıf numaralarını da aktivite numaraları ile eşitledik.

Bunun için örneğin kaynaklı imalatın işçilik sınıfı 002 kaynaklı imalat işçiliği ise 1204 projesinin 002 nolu aktivitesi yine kaynaklı imalat işçiliği oldu.

Böylece operatörümüz terminalden 002 nolu işçiliğe giriş yaptığında kaynaklı imalat işçiliğinden düşecek, biz de projenin planlanan kaynaklı imalat kapasitesini projenin 002 no’lu aktivitesine yazabileceğiz.

IFS’i tüm proje firmalarına tavsiye etmemizin sebebi de bu tür düzenlemelere, esnekliklere izin vermesi.

Sonuç da işte aşağıdaki gibi oluyor.

Bora Soner SURMELI
Akarmak ERP ve Raporlama Müdürü