Proje bazlı çalışan şirketler, karmaşık proje yaşam döngülerini yönetmek için genellikle projenin ihale, teklif, tahmin, mühendislik, tedarik, üretim, planlama, maliyet kontrolü, inşaat, kurulum ve devreye alma gibi farklı aşamalarında ayrı yazılım ürünleri kullanmak zorunda kalmaktadır.

IFS Proje Bazlı Endüstrilere özel çözümümüz, sektörün tüm kompleks süreçlerini tek bir entegre üründe birleştirerek, gerçek zamanlı aksiyonlara ilişkin tüm verileri doğrudan ilgili proje planına çeker. Bu da maliyet, nakit alışı , zaman, kaynak ve riskler üzerinde gerçek zamanlı kontrol ve görünürlük sağlar. İnşaat firmaları, Mühendislik ve Taahhüt firmaları ve Tersaneler gibi proje bazlı çalışan endüstrilerin;

 • Sözleşme Yönetimi
 • Proje Planlama
 • Şantiye Yönetimi ve Raporlama
 • Tüm Süreçlerde Proje Kırılımı
 • Bütçe
 • Finans
 • Muhasebe
 • Satınalma
 • Stok yönetimi
 • Değişken İnsan Kaynakları Yönetimi

gibi karmaşık ve zorlu süreçleri için kapsamlı, kolay kullanımlı uçtan uca entegre bir çözüm sunuyoruz.

Proje Odaklı Entegre Çözüm

IFS, bir projenin  tüm yaşam döngüsünü ve aşamalarını yöneten proje merkezli, uzman entegre bir çözüm sunar.

IFS Proje Bazlı Endüstriler çözümü, tasarım ve tedarikten, üretime, inşaat ve bakıma kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir.

 • Sözleşme Proje Teklifi (İş geliştirme, CRM, Tahmin)
 • Sözleşme- Ödeme arası süreçler (Sözleşme Yönetimi, Vaaryasyon Emri Yönetimi, Ödeme Başvuruları, Kilometre Taşı Faturalandırması ve Geri Ödeme Faturalandırması)
 • Mühendislik ve Tasarım (PDM, BIM ve CAD Entegrasyonu, Doküman Kontrolü, Zaman ve İlerleme Takibi)
 • Üretim (Tesis Dışı ve Modüler Destek Dahil)
 • İnşaat ve Kurulum ( İş Paketleri, Alt Sözleşme Yönetimi, Ekipman Kiralama)
 • Proje Planlama (Gantt, Ms Project ve Primavera Entegrasyon)
 • Proje Yönetimi (İlerleme ve Kazanılan Değer, Proje Maliyet Tahmini, Kaynak Planlaması)
 • Risk ve Fırsat
 • Dijital Varlık Yaşam Döngüsü süreçlerini destekler (BIM, Robotik, Dijital İkizler, IoT, AI)

İnsan Kaynakları, Kalite, Sağlık ve Güvenlik, Finans gibi IFS Uygulamaları’nın zaten doğasında olan özellikleri de sunar.

IFS Uygulamaları, uçtan uca tüm ihtiyaçlarınızı tek bir ürünle çözen, esnek mimarisi sayesinde ihtiyaçlarınıza göre kolaylıkla uyarlanabilen, proje odaklı, entegre bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümüdür.

İnşa, Altyapı ve Endüstriyel Servisler

IFSİnşaatAltyapıUlaşımSavunma, Petrol ve Doğalgaz, Enerji ve Kamu Hizmetleri gibi

çeşitli sektörler içindünyanın her yerindeki İnşaatTaahhüt veya Endüstriyel Hizmetler 

yüklenicileri için entegre kurumsal iş uygulamaları çözümü sunmaktadır.

 

IFS çözümüSatış ve Alt SözleşmeYönetimiSözleşme Değişiklik Yönetimi (Varyasyonlar),

Ekipman Kiralama ve Proje Finansal Tahminleme gibi sektöre özgü çözümler içerirAyrıca

Dijital Varlık YaşamDöngüsü süreçlerini (BIM, IoT, AI, Drones vb.) desteklemek için sağlam 

bir temel sağlarAyrıca Modüler ve Saha Dışı Üretim gibi trendlerin çözümün bir parçası olarak 

yönetilmesini sağlar.

EPCI

IFS, altyapı ve lojistik, savunma,tersane, petrol ve doğalgazenerjivekamu hizmetleri  gibi çeşitli sektörleriçin, dünyanın hervyerindeki mühendislik ve taahhüt şirketleri için  entegre kurumsal iş uygulamaları çözümü sunmaktadır.

 

Çözüm içerisine tam olarak entegre edilmiş Proje Maliyet Tahmini modülüsayesinde proje sonucunun ne olacağını doğru şekilde kontroledebilirsiniz. Ayrıcasektöre özel önemli süreçlerden birisi olan  sözleşme değişikliklerini(varyasyonların) yönetilmesi de çözümümüzün içerisinde yer almaktadır.

Proje Bazlı Üretim

IFS, savunma, petrol ve doğalgaz,yüksek teknoloji,modüler inşaat ve ağır ekipman üreticileri

gibi çeşitli sektörlerdendünyanın her yerindeki üretim siparişine göre tasarım (ETO) yapan

üretişirketleri için entegre kurumsal iş uygulamaları çözümü sunmaktadır.

 

İhtiyaçları ve dinamikleri klasik üretim metodlarından çok farklı olan üretim siparişine göre

tasarım (ETO), IFS’in uzman olduğu konuların başında yer alırKlasik üretim siparişine

göre tasarım (ETO) kullanan yazılımlardan farklı olarak IFS Uygulamasışirketin bütün 

süreçleriyle entegre çalışarak ve bunları tek bir ana proje planında birleştirebilir

Çözümümüz iletüm şirketin değişen proje gereksinimlerini izleyebilir vbunlara uyum 

sağlayan uçtan uca entegre tek ve merkezi bir proje planı ile çalışabilirsiniz. Bu sayede proje

geliştikçe planda gelişir ve sonuçta tek bir merkezden tüm süreci takip edip, raporlayabilirsiniz.

Üretim

Proje

Servis

Tedarik Zinciri

Finans

İnsan Kaynakları