Bir kurumsal kaynak planlama yazılımı ortamında tedarik zinciri yönetimi; hizmet, üretim veya projeler gibi temel işlemlere çoklu bağımlılıkları olan bir bütün olarak, bu işin bir parçasıdır. Tedarik zinciri yönetimi yazılımımız, çözümümüzün temel bir bileşeni olarak tedarik, depolama ve satış gibi işlevleri sunar.

  • Satış tahmini ve talep planlama
  • Envanter planlama ve yenileme
  • Tedarik ağının görünürlüğü ve koordinasyonu için çok sahalı ve çok kurumlu planlama ve uygulama
  • Gelişmiş yeteneklere sahip depo yönetimi çözümü
  • Fırsattan paraya kadar tüm işlemleri ve etkileşimleri yakalamak için CRM, satış siparişi yönetimi ve müşteri faturalandırması
  • SRM, satınalma siparişi yönetimi, tam bir tedarik çözümü için varış ve inceleme.

Üretim

Proje

Servis

Tedarik Zinciri

Finans

İnsan Kaynakları