Makaleler

Tesis yoğunluklu endüstriler denilince akla ilk gelen liman ve gemi işletmeleri, su artıma tesisleri, petrol tesisleri ve maden ocakları olmaktadır. Tesis yoğunluklu endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların, temel özellikleri incelendiğinde üretim yapan firmalara göre oldukça farklı olduğu, özel süreçler içerdiği ve girdi-çıktı hızının fazla olduğu görülmektedir. 

Tesis yoğunluklu endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların en büyük ortak özelliği sahada kullanılan teknik ekipman sayısının oldukça fazla olmasıdır. Ekipman sayısının fazla olması ve yapıları gereği geniş alana kurulu olmaları, takibi oldukça zor hale getirmektedir. Bunun yanında bu sektörde faaliyeti olan firmaların çoğu tehlikeli sınıf olarak adlandırılmakta ve yasal olarak sıkı denetime tabi tutulmaktadır.

 

Tesis yoğunluklu endüstrilerde ekipman bakım takibi ve arızaların takibi oldukça önemli yer tutmaktadır. Genel olarak incelendiğinde kullanılan makinaların oldukça karmaşık yapıda ve büyük hacimli olduğu görülmektedir. Örnek olarak bir su arıtma tesisi incelendiğinde birbirine bağlı olarak çalışan arıtma hatları bulunduğu görülmektedir.  Bu endüstriye mensup firmaların ekipman tanımlarına bakıldığında ise bir bütüne bağlı alt parçalar halinde takip edildiği ve her parçanın kendine ait ekipman siciline sahip olduğu görülmektedir.

 

Tesis yoğunluklu endüstrilere detaylı olarak bakıldığında temelde iki türlü kaynak planlaması yapıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi saha içerisinde faaliyet gösteren ekipmanların kullanılabilirlik durumuna göre iş yükü planlamasının yapılamasıdır. Arıza durumu veya planlı bakım durumunda olması ve makinaların toplam ekipman etkinliği (OEE) hesaplaması, kaynak izlenilebilirliği açısından endüstrinin temel ihtiyaçları arasında sayılabilmektedir. Tesis yoğunluklu endüstrilerde geçen ikinci kaynak ise personel yönetimidir. Saha içerisinde açılan işlerin personellere hızlıca iletilmesi, aktif iş durumu takibi ve personellerin iş yükü oranı ancak kapsamlı bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programı ile yönetilebilir.

 

Her firmada olduğu gibi tesis yoğunluklu endüstrilerde de satın alma süreçleri önemli bir yer tutmaktadır. Fakat bu tip endüstriler, üretim yapan firmalar ile kıyaslandığında hammadde ihtiyacından ziyade yedek parça satın alması ve yedek parça takibinin daha önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca alınan yedek parçaların satın alma birimlerine bütün detayları (fotoğraf, teknik resim, ek özellikleri vb.) ile iletilmesi sürecin akışı açısından oldukça önemlidir. Tesis yoğunluklu endüstrilerden bir olan liman sektöründen örnek verilirse, yapılan satın almaların, hizmet alımları, sarf malzeme alımları ve yedek parça alımları olarak üç ana grupta toplandığı görülmektedir. Bütün modüllerin entegre bir şekilde yönetilemediği Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programları bu endüstrilerin özel ihtiyaçları için yetersiz kalabilmektedir.

 

Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar genel olarak tehlikeli sınıf iş yeri olarak adlandırılmaktadır. Bu sebep ile risk yönetimi, ISG ve kalite yönetimi konuları oldukça önem arz etmektedir. Tesis yoğunluklu endüstrilerin, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  program seçimlerinde mutlaka bahsedilen konular için çözüm sunan yazılımları tercih edilmelidirler.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) tüm fiziksel varlıkların kullanılabilir olmasını, performansın yüksek ve kesinti süresinin az olmasını sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında teknolojinin insan hayatında önemli yer tuttuğu günümüz dünyasında kullanıcı dostu ara yüz seçeneği ve platform bağımsız olarak çalışması da aranan özellikler arasındadır. Belirtilen ihtiyaçları dikkate alan IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları bütün hepsi için çözüm sunmaktadır. Platform bağımsız (android, IOS vb.) olarak çalışan ara yüzleri, kullanıcı tarafından dizayn edilebilen ekranları ve görsel raporlama araçları ile özel çözümler barındırmaktadır. Ek olarak saha içerisinde kullanılabilecek veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemleri (SCADA) gibi programlara kolayca entegre olabilmektedir.

 

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarının temel çıkış amacı, tesis yoğunluklu endüstriler olduğu gibi karmaşık ekipman yönetimine çözüm sunmak olup, diğer Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)  programlarına kıyasla esnek ve hiyerarşik olarak sicil kartı oluşturma ve takip etmeye olanak sağladığı görülmektedir. Bunun yanı sıra mobil platformlardan personellere erişim sağlanarak sahadan raporlama, görsel kayıtlar yükleme veya ihtiyacı duyulan malzemeleri talep etme gibi ayrıcalıklar da sunmaktadır. Genel olarak zaman bazlı veya kriter bazlı bakım takip çözümleri ile yapılacak olan işlerin tarihe göre izlenilebilmesi ve gerekli malzemelerin tedarik edilebilmesini de sağlamaktadır. Ek olarak içerisinde bulundurduğu entegre doküman yönetimi ile de bakım kılavuzlarının iş sırasında personeller tarafından rahatça erişilebilmesini sağlamaktadır.

 

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarının kapsamlı olarak sunduğu çözüm içerisinde yedek parça takibi yapılabilir ve yapılan bakım planlarına göre MRP ile stok dengesi sağlanabilmektedir. Bununla yanında tanımlanan emniyet stok miktarına göre olası bir talep dalgalanmasına karşı stok seviyesini dengeleyebilme imkânı sunmaktadır. Ek olarak alınan yedek parçaların garanti takibi de yapılabilmektedir.

 

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları içerisinde herhangi bir ekipmanın kullanılabilirlik durumu veya bakım/arıza halinde olması takip edilebilmektedir. Ek olarak kısıt bazlı planlama (CBS) ile ekipmanların üzerine bulunan iş yükü dağılımları planlanabilmektedir. Çalışan personeller için ekipler tanımlanarak, ekip veya personel bazlı iş ataması ve iş yükü takibi de IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarının sunduğu çözümler arasında bulunmaktadır.

 

Tüm şirket konumlarında kurumsal sosyal sorumluluklara odaklamanın her zamankinden daha kritik hale geldiği günümüz dünyasında, tesis yoğunluklu endüstriler yasal çerçevede sıkı olarak denetimlere tabi tutulmaktadır. Bu nedenle IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sektörün ihtiyacı olan risklerin belirlenip, önlenebilmesi ve riskler ile ilgili çözümlerin anlamlı bir şekilde raporlanması amacı ile bünyesinde risk yönetimi adı ile bir modül barındırmaktadır. Bunun dışında kalite yönetimi, iç ve dış denetim takibi, uygunsuzluk ve DÖF yönetimi çözümleri ile sektörün ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı diğer bir konu ise iş sağlığı ve güvenliğidir. Kaza raporlamaları, personel muayene yönetimi ve hatta yangın ekipmanlarının yönetimini bile kapsayan geniş iş sağlığı ve güvenliği modülü ile sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

 

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları derin endüstri bilgisinin, müşterilerinin başarısı için anahtar olduğunun farkında olan, varlık yönetimi uzmanları ve yıllardır pazar lideri müşteri ile yakın iş birliği içinde çalışarak, çözümünü mükemmelleştirerek, müşterilerinin rakiplerine kıyasla iki kat daha fazla yatırım getirisi elde etmesini sağlamıştır. Sahip olduğu tecrübe ve yenilikçi anlayış ile kendi içerisinde özel çözümlere ihtiyaç duyan tesis yoğunluklu endüstrilerin taleplerine tam anlamıyla çözüm sunmaktadır.

 

Dilan Ünver

IFS Türkiye ERP Uygulama Danışmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment