Makaleler

İçinde bulunduğumuz çağın Bilgi Çağı olmasının nedeni bilginin gün geçtikçe kazandığı değerdir. Bilgi Çağında önemli olan, bilginin çokluğundan ziyade, bilginin doğru kullanılması ve yönetilmesidir. Teknoloji firmalarına düşen ise hiçbir bilginin kaybolmadan toplanıp, saklanması ve amacımıza giden yolda en doğru şekilde kullanılmasıdır. Aksi takdirde bilgi çokluğu, bilgi kirliliği olarak karşımıza çıkar ve faydadan çok zarar vermeye başlar.

Tarihsel bir dönüşüm süreci olarak görülen bilgi çağında bilginin, sistematik bir temele dayalı olarak yaratıcı çabayla işlenmesi ve aynı sistematik düzende ulaşılabilir olması, değerini daha da arttırıyor. Buna paralel olarak, yönetim sistemlerine önem veren işletmeler gün geçtikçe artıyor. Rekabet koşullarında da bunun gibi kritik ve avantaj sağlayıcı konuların göz ardı edilmemesi gerekiyor. IFS ERP Uygulamaları bu noktada, işletmelere yardımcı çözümler sağlayarak işletmeler içinde üretilen tüm bilginin doğru yönetilmesi için bir platform oluşmasını sağlıyor. Bu kapsamda IFS ERP Mühendislik Yönetimi modülünün faydaları şu şekildedir…

IFS ERP Mühendislik Yönetimi modülü, yeni ürün tasarım sürecini; yeni ürün fikrinin veya mevcut ürünlerdeki iyileştirme fikrinin ortaya atıldığı aşamadan başlayarak, tasarım, çizim, test, prototip ve ön imalat gibi süreçleri ile eksiksiz bir biçimde desteklerken, mevcut ürünlerdeki mühendislik değişikliklerinin firma içerisindeki diğer tüm departmanlar ile etkileşimli bir biçimde yönetilmesini sağlamaktadır. Özellikle siparişe özel tasarım ve mühendislik yapan işletmeler ile proje bazlı üretim yapısına sahip, her projede farklı bir ürün inşaa etme durumunda kalan sektörler için, tasarım ve mühendislik bölümlerinin iş süreçlerini yönetmek pek kolay olmamaktadır. Ortaya çıkan ürün çoğu zaman kompleks bir yapıya sahip gemi ve benzeri yapılar olabileceği gibi müşteriye özel üretilmiş bir makine de olabilmektedir. Bu ürünün, konfigürasyon ve mühendislik verilerinin yönetimi önemli olmaktadır. IFS ERP Mühendislik Yönetim modülü, Gemi inşaa gibi projeye özel imalat yapan işletmelerden seri üretim yapan imalat işletmelerine, farklı sektörlerde tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri bulunan firmaların; Ar-Ge, Ürün Geliştirme ve Tasarım bölümlerinin üretim birimleri ile de entegre bir şekilde kullanılmaktadır.

IFS ERP Mühendislik Yönetimi modülü, PDM-Konfigürasyon (Product Data Management), Doküman Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, Proje Yönetimi ve Proje Ürün Yönetimi bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler sayesinde bir ürünün tasarım aşamasından nihai onaylanmış hale gelinceye kadar ki süreci bir bütün halinde yönetmek çok daha kolay olmaktadır ve gereksiz zaman kayıplarını ve maliyetleri minimize etmektedir.

IFS ERP PDM-Konfigürasyonu

Çoğu zaman mühendislik çalışmaları yapılırken defalarca parça değişiklikleri, dizayn değişiklikleri ve malzeme listesi değişiklikleri yapılabilmektedir. Bazen de birçok yeni parça onay almadığı için aktif hale bile geçmeden mühendislik çalışmaları kapsamında kalabilmektedir. IFS ERP PDM, mühendislerin kullanımı için geliştirilmiş olan bir modüldür. Böylelikle, yeni ürün tasarım aşamasında öncelikle Stok Kartına gerek kalmadan mühendislik malzemeleri oluşturabilir ve bunları kullanarak ürün ağaçları yaratılabilir. Açılan stok kartları aktif olan stok kartları ile karışmaz, CAD ara yüzü sayesinde AutoCAD ve Solidworks programları ile entegre çalışılabilir. Bu programlar üzerinde oluşturduğunuz malzeme bilgileri ile parça listelerini IFS ERP Mühendislik modülüne ürün ağacı şeklinde aktarmanız mümkündür.

Yaratılan bu ürün ağaçlarınızı, Mühendislik Malzeme Gezgini ile ağaç şeklinde görüntüleyebilir ve aynı zamanda istediğiniz malzeme ve alt malzemenin üstüne gelerek o malzemeye ait detaylara (malzemenin alt bileşenleri, kullanıldığı yerler, revizyon bilgileri, bağlantılı dokümanları, karakteristik özellikleri, o malzemeye ilişkin açılmış Düzeltici Önleyici Faaliyet Talepleri, çoklu seviye olarak yapıyı görüntüleme) ulaşımınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tasarladığınız ürün binlerce resimden meydana gelen kompleks bir yapıya sahipse, resim bazında girilen malzeme listeleri sayesinde ürünün tümüne ait olan malzeme listeleri proje ürün ağacı da otomatik olarak oluşur. Dolayısıyla IFS ERP’ye aktarılmış onaylı resimlerinizi kullanarak malzeme listeleri yaratabilirsiniz.

IFS ERP Doküman Yönetimi;

Güncel teknik resme ulaşmak birçok işletme için sorunlu olan bir konudur. IFS ERP tüm modüller ile entegre bir biçimde çalışan Doküman Yönetim Sistemi sayesinde, Tasarım departmanın çıktısı olan onaylı Teknik resimlerin merkezi ve güvenli bir ortamda saklanmasını sağlamaktadır. Yetkisi olan personelin, gereksinim duyulduğu anda teknik resimlerinin son revizyonlarına erişim imkanı sağlamaktadır. IFS ERP Mühendislik Yönetimi modülü ile yarattığınız mühendislik malzemelerine ilgili dokümanlar bağlanabilir, ilişkilendirdiğiniz bu dokümanlar ürün ağaçlarına da otomatik olarak taşınır ve onlar üzerinden de görüntüleme yapılabilir.

IFS ERP Proje Yönetimi: Eş zamanlı birçok ürün geliştirme, Ar-Ge ve benzeri projelerin yürütüldüğü işletmelerde, mühendislik departmanında çalışan mühendislerin iş yüklerinin takip edilmesi ve proje bazlı mühendislik maliyetlerinin takip edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. IFS’ in gelişmiş Proje Yönetim modülü sayesinde, aktivite bazında bütçe takibi yapabilir, proje zaman planını görsel Gantth Chartlar üzerinden izleyebilir, gerçekleşen maliyetleri takip edebilirsiniz.

IFS ERP Proje Ürün Yönetimi: Bileşen ile de yaratmış olduğunuz PDM ağacınızdaki her bir ürün ve alt ürünleri takip etmek istediğiniz aktiviteleriniz ile ilişkilendirebilirsiniz. Prototip veya numune diye tabir edilen iş emirlerinizi çıkarabilir veya üretim şekliniz zaten proje bazlı ise tüm iş emirlerinizi bu bileşen sayesinde yönetebilirsiniz. Buradan sadece iş emirlerinizi değil aynı zamanda satın alma taleplerinizi ve siparişlerinizi de yönetebilirsiniz. Sonrasında deponuza giren proje bazlı malzemelerinizi aynı ekran üzerinde hangi lokasyon da bulunduklarını da görmeniz mümkündür.

Yine yarattığınız mühendislik malzemeleriniz üzerinden revizyon takibi yapabilirsiniz. Yeni revizyonları yer değiştirme seçeneği ile eski revizyonunun kullanıldığı yerleri görüntüleyebilir, ilgili dokümanları ile birlikte yeni revizyonla yer değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Eğer eski revizyonlu malzeme birden çok projede kullanılan ortak bir ürün ise, size ilgili projelerden istediğinizde yeni revizyonlu malzeme ile yer değiştirme seçeneğini de sunmaktadır.

Projenizin herhangi bir aşamasında nedeni ne olursa olsun değişiklik talebi ile karşı karşıya kalmanız gerekebilir. Bu sizin müşterinizden gelen bir talep olabileceği gibi, iç müşteri diye adlandırılan üretim, kalite, planlama vb. gibi departmanlarınızdan da olabilir. Bu talepleri PDM’ in altında yer alan Değişiklik Yönetimi bileşeni ile kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu taleplerinizi direkt olarak mühendislik malzemeleriniz ile ilişkilendirebilirsiniz. Daha sonra ürün ağacınızdan rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Projenizin sonunda da değişiklik taleplerinin kimler tarafından kaynaklandığı ve size ne kadar maliyet ve ekstra çalışma getirdiğini görüntüleyebilir, bunlar ile ilgili detay raporları izleyebilirsiniz.

Kaynak: www.ifsworld.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment