Mühendislik, İnşaat ve Altyapı Sanayi Uzmanı

Mühendislik, inşaat ve altyapı endüstrisi hakkında geniş bilgiye sahibiz. IFS, kurumsal yazılımın önde gelen, küresel bir tedarikçisi olarak bağımsız olarak tanınmakta, aşağıdakiler için çözümler ve hizmetler sunmaktadır:

Mühendislik, tedarik, inşaat ve kurulum (EPCI)
Proje yaşam döngüsü yönetimi (PLM)
Varlık yaşam döngüsü yönetimi (ALM)
Kurumsal varlık yönetimi (EAM)
Bakım, onarım ve revizyon (MRO)
Kurumsal proje yönetimi (EPM)
Gemi yapımı ve denizcilik
Bakım ve tesis yönetimi

Ifs’den İnşaat Ve Taahhüt Sektörü İçin Erp Çözümleri

Büyük çaplı projeler yapan firmaların proje tabanlı çalışma yapısından kaynaklanan gelişmiş ve karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olan IFS ERP İnşaat ve Taahhüt Sektörü Çözümü, farklı ülke ve lokasyonlardaki dağınık şantiye yapısının merkezi olarak yönetilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.

İnşaat ve Taahhüt Sektörü İçin Proje Bazlı Maliyet Analizi

IFS ERP Uygulamalarının Proje bazlı maliyet analizlerinin yapılmasına imkan veren yapısı sayesinde projenin herhangi bir aşamasında keşif bedeli, bütçelenen maliyetler ve gerçekleşen maliyetleri görmek mümkün olabilmektedir. Projenin zaman planındaki sapmalar görülebildiği gibi, maliyet öngörülerindeki sapmalar ve maliyet performansları da izlenebilmektedir.

IFS ERP Uygulamaları, İnşaat ve Taahhüt alanında faaliyet gösteren işletmelerin proje bazlı çalışmalarından dolayı, dinamik ve değişken iş gereksinimlerini, merkezi İngiltere’de olan özel geliştirme ekibi ile 15 yılı aşkın sürede geliştirmiş olduğu sektörel çözümler ile karşılamaktadır.

Sektörde kullanılan bazı yerel yazılımların aksine, IFS ERP çözümleri aşağıda bahsedilen sektörde ön plana çıkan ana gereksinimleri karşılamanın yanı sıra diğer destekleyici modüller ile İnsan Kaynaklarından Bordroya, Doküman Yönetiminden İş Güvenliği ve Kalite Kontrol Uygulamalarına kadar firmaların ihtiyaç duyduğu tüm çözüm bileşenlerini içeren sektörel çözümler sunmaktadır.

Hangi Firmalar İçin Uygundur?

Altyapı Projeleri yapan firmalar (Köprü, Tünel, Havayolu, Demiryolu, Metro, Offshore istasyonları, Barajlar vb.),
Ana yüklenici Firmalar,
Taşeronluk hizmeti veren altyüklenici firmalar,
Toplu konut, alışveriş merkezleri, kamu hizmet binaları gibi projeler gerçekleştiren inşaat firmaları.

İnşaat Firmalarının Temel İş Akışında IFS ERP Uygulamaları’nın Sunmuş Olduğu Olanaklar

Proje Öncesi Teklif Hazırlık Süreci

Poz Takibi & Birim Fiyat Analizleri
İş Programının Oluşturulması
Keşif ve İş veren Tekliflendirme Süreci
Alınan İşin Gerçekleştirilmesi Süreci

İş Programının Detaylandırılması ve İş Programına Bağlı Tedarik Planlama

Şantiye Taleplerinin Tedariki
Taşeron Altyüklenici Yönetimi
Şantiye Operasyonlarının Yönetimi
Müşteri (İşveren) Hakedişlerinin Hesaplanması
Proje Maliyet ve Bütçe Performansının izlenmesi
Makine Parkının Yönetimi ( Bakım Yönetimi).

IFS ERP İnşaat ve Taahhüt Sektörü Çözümleri ile Neler yapılabilir?

İnşaat ve Taahhüt firmalarının proje öncesi ihale hazırlık sürecinde;

Poz birim analizlerinin yapılması,
Keşif değerleri üzerinden birim fiyat analizleri sonrasında proje keşif bedelinin hesaplanması,
40MB of storage space
İhale dosyasının hazırlanması,
Master iş programının oluşturulması.

İşin kazanılmasından sonraki süreçte;

Detay iş programının oluşturulması,
İş programına bağlı olarak satınalma tedarik planlarının oluşturulması,
Şantiye operasyonlarının detay bazda planlanması,
İmalat süreçlerinin takip edilmesi,
Şantiye stok ve sarfiyatlarının yönetilmesi,
Günlük şantiye raporlamalarının kolay ve farklı şantiyelerden yapılabilmesi.

Yoğun bir biçimde altyüklenici – taşeron kullanımı söz konusu olan sektörlerde;

Taşeronlar ile yapılan farklı tip taşeron anlaşmalarının takip edilmesi
İş ilerlemelerine göre dönemsel hak edişlerin hesaplanması ve raporlanması.

İnşaat ve Taahhüt Sektörü IFS ERP Ana Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Proje Yönetimi
IFS ERP Proje Ürün Yönetimi
IFS ERP Satış Kontratları
IFS ERP Taşeron Yönetimi
IFS ERP Doküman Yönetimi
IFS ERP Üretim Yönetimi
IFS ERP Satınalma Yönetimi
IFS ERP Satış Kontrat Yönetimi
IFS ERP Envanter Yönetimi
IFS ERP Kalite Yönetimi
IFS ERP İnsan Kaynakları Yönetimi
IFS ERP Bordro Yönetimi
IFS ERP Finans Muhasebe Uygulamaları

Gemi İnşaa İçin Erp

IFS ERP Entegre Tersane (Gemi İnşaa) Yönetim Sistemi

Gemi İnşaa Sanayii, IFS ERP’nin ana sektörlerinden biri olan Proje Tabanlı Endüstrilerin başında gelmektedir. IFS ERP’nin 25 yılı aşkın deneyimi ile oluşturduğu IFS ERP Entegre Tersane Yönetim Sistemi, proje tabanlı çalışmaların beraberinde getirdiği zorluklardan dolayı, yönetilmesi hiç de kolay olmayan tersanalere, tüm süreçlerini kapsayacak şekilde detay sektörel çözümler sunmaktadır.

Türkiye’de, tersanelerin çoğunda farklı departmanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla birbirinden bağımsız, her departmana özel geliştirilmiş çözümler ve/veya ofis programları kullanılmaktadır. Bazı sektörel çözümler ise, sadece Proje Yönetimi ve tersanelerde Malzeme Yönetimine odaklanmıştır. Ancak, proje tabanlı çalışmak tüm birimler arasında koordinasyonun en üst düzeyde olmasını gerektirir. IFS ERP Tersane Yönetim Çözümü, gerek sektörel özel bileşenlere, gerekse geniş kapsamı ile tersanelerde ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonlara ve departmanlara cevap verir niteliktedir. Gemi İnşaada; gemi veya yatın tasarım süreçlerinden başlayarak, global ve ilerleyen aşamalarda detaylı proje planının oluşturulması, proje planına göre tüm tedarik süreçlerinin yönetilmesi ve üretim aşamalarının takibi, Taşeron Yönetimi ile proje boyunca meydana gelebilecek dizayn değişikliklerinin yönetilmesi gibi sektöre özel zorluklar içeren konuların yönetilmesini sağlamaktadır. IFS ERP Uygulamaları, Proje bazlı maliyet ve finansman takibi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Bordro gibi diğer konularda çözümler sunan komple bir yazılımdır. Ayrıca detay Bakım Yönetim Modülleri ile tamir bakım yapan tersanelerin sektörel gereksinimlerini de karşılamaktadır.

Tersanelere birbiriyle entegre olmayan farklı yazılımların kullanılması yerine, birbiriyle entegre çalışan tek bir sistem kurma olanağı vermektedir. Bu da süreçlerin daha düzenli ve hatasız yürütülmesinin sağlanmasında etkili olmaktadır. IFS ERP Entegre Tersane Yönetimi , yazılım olarak yukarıda belirtilen avantajlarından ve bünyesinde barındırdığı sektörel deneyime sahip özel danışmanlık grubundan dolayı tercih edilmektedir.

IFS ERP Türkiye’de Gemi inşaa sektöründe çok sayıda aktif durumdaki tersanesi ile sektöründe pazar lideri konumundadır.

Ön Plana çıkan sektörel gereksinimler ise, IFS ERP Uygulamaları, Gemi İnşaa sektöründeki işletmelerin, aşağıda özetlenen ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı diğer destekleyici süreçler ile tamamlayıp, gemi inşa sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

 1.  Gemi dizayn çalışmalarının takibi Teknik resimlerin yönetilmesi ve Revizyon takibi
 2.  Gemi yapı ağacının resimler üzerinden kolay ve hızlı oluşturulması
 3.  CAD Sistemleri ile entegrasyon
 4.  Gantt Şeması üzerinden Proje Takibi
 5.  Detay bazda Proje Yönetimi – Proje Bazlı Tedarik Planlama, Satınalma ve Stok Yönetimi
 6.  MS Project ve Primevera gibi planlama araçları ile entegrasyon
 7.  Üretim aşamalarını yansıtan iş paketlerinin oluşturulması
 8.  Gelişmiş Atölye -Üretim- Veri Toplama Sistemi
 9.  Taşeron anlaşmaları ve Hakedişleri
 10.  Tevzi Takibi
 11.  Envanter hareketlerinin Barkod Uygulamaları ile desteklenmesi
 12.  Proje Bazlı Filli Maliyet ve Maliyet analizleri
 13.  Garanti takibi ve Satış Sonrası Servis Anlaşmalarının Yönetimi
 14. Kalite Kontrol Uygulamaları
 15.  Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi
 16.  İthalat dosya takibi ve İthalat maliyetleri dağılımı

Gemi İnşaa Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Proje Ürün Yönetimi
IFS ERP Proje Yönetimi
IFS ERP Taşeron Yönetimi
IFS ERP Bakım Yönetimi
IFS ERP Doküman Yönetimi

IFS ERP Proje Ürün Yönetimi:

Gemiye ait her türlü dizayn resminin sisteme girilmesini sağlar. Üretime yetişmesi gereken resimler, Klas onaylarının takipleri, üretimden ve müşteriden gelen talepler ile tekrar tekrar yapılan revizyonlar çoğu kez dizayn departmanını içinden çıkılmaz bir kargaşaya sürükleyebilmektedir. Üstelik hemen hemen tüm birimlerin dizayndan gelecek bilgiye ihtiyaçları vardır.

Üretim sürekli olarak resim ihtiyacı içerisindedir, satınalma malzeme listeleri, finans ise üretimi aksatmayacak bir nakit akışının peşindedir. Tüm bu kargaşanın sonucunda üretimde yanlış resim revizyonları dolaşabilmekte, malzeme siparişleri eksik ya da geç olabilmektedir. IFS ERP Uygulamaları, AutoCad, SolidWorks, ile entegrasyon yardımıyla resimlerin üzerinde yer alan malzemelerin ve revizyon bilgilerinin otomatik olarak IFS ERP’ye aktarılmasını mümkün kılar. Böylelikle resimler tamamlandııkca geminin tüm malzeme listesi ortaya çıkmış olur. Ayrıca IFS ERP Döküman Yönetimi sayesinde resimlerin elektronik kopyalarının da saklanması sağlanır.

IFS ERP Proje Yönetimi:

Tersanlerde eş zamanlı olarak yürütülen birçok projenin (yeni inşaa) yönetilmesinde ve takibinde kullanılır, IFS ERP Tersane Yönetim Sisteminin ana bileşenidir. IFS ERP Proje Yönetim modülü içerisinde, bir projenin hangi noktalarının bütçelerinin aşıldığı hangi noktada malzemelerin geciktiği, hangi noktada üretimde aksama olduğu, hangi noktada bir sonraki proje ile performans farkı olduğu gibi konular rahatlıkla izlenebilir; ilgili proje faaliyet raporları alınabilir. Projenin ilk yaratılmasından tamamlanmasına kadar geçen sürecin izlenebileceği modüldür.

IFS ERP Proje Planlama modülü, bir projeye ilişkin alt proje ve aktivitelerin tanımlandığı, alt projeler ve aktiviteler ile bu aktiviteler arasındaki ilişkinin tanımlandığı planlama sistemidir. IFS ERP Uygulamaları, MS Project ve Primevera ile entegre çalışabildiği gibi, bu yazılımlara hiç ihtiyaç duymaksızın kendi Gantt chartları(Çubuk diyagramları) yardımıyla da aynı işlevleri yerine getirebilir. Gerek üretim gerek malzeme gerek satın alma gerekse taşeron yönetimi gibi modüllerin planlamasını sağlayan modüldür. Proje planlamasını yanlızca üretim faaliyetleri ile değil süreci etkileyen tüm faaliyetleri ile tam ve güncel takibini sağlayarak üretim sürecinin plana en uygun şekilde gitmesini sağlayabilir, oluşan gecikmeleri ve duruşları analiz edebilirsiniz. Aktivite bazlı bütçe ve maliyet takibi ile projenin herhangi bir andaki tüm maliyetlerine ulaşılabilir. Oluşan bilgi geminin dizayn sürecinden teslim sürecine kadar ki tüm süreçlerini yaşayan değerli bir bilgidir ve sonraki gemilerde bütçeleme, zaman planının yapılması ve hedeflerin konulmasında güzel bir referans noktası teşkil eder. Özellikle askeri projelerde istenilen raporlamalar sistem üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Bugün halen SSM (Savunma Sanayi Müsteşarlığı) ile çalışan ve tüm raporlamalarını IFS ERP sistemi ile veren tersanelerimiz mevcuttur.

IFS ERP Proje Yönetimi:

IFS ERP Taşeron Yönetimi, tersanenin içerisinde kullanılan taşeronlara ait birim sözleşmelerin yapılması, taşeronlara ait personel bilgilerinin tutulması, taşeronlar üzerindeki işler ve bunlara ilişin tamamlanma oranlarının hesaplanması ile buradan çıkacak hak edişlerin oluşturulup finans muhasebe departmanına aktarılması için kullanılır. Taşeron Yönetimi sayesinde, her taşeronun üzerindeki işlerin tamamlanma performansları farklı periyodlar için kolaylıkla izlenebilir.

IFS ERP Döküman Yönetimi:

Gemiye ait tüm Teknik Resim, Spesifikasyon, Dökümantasyon, Bakım talimatları ve müşteriye teslime edilmesi zorunlu olan belgelerin derlenmesi ve saklanmasında IFS ERP Döküman Yönetim sistemi önemli bir işlev üstlenmektedir. IFS ERP Döküman Yönetim modülü ile, ister bir dosya ( Excel, Word, CAD, PDF…vb. dosyası) isterse de basılı ya da yazılı evrak şeklinde olsun, işletme içindeki dokümanları tasnif etmek ve ilgili oldukları nesnelerle ( malzeme, müşteri, sipariş, vb.) ilişkilendirmek için geliştirilmiştir. Teknik detay içeren kılavuzların, spesifikasyon kartlarının, teknik resimlerin, CAD tasarım dosyalarının, bakım prosedürlerinin, üretim talimatlarının ve benzeri bilgilerin ürünler, malzemeler, iş emirleri ya da ekipmanlar gibi nesneler ile başlanması işletmelerde hayati önemde olabilmektedir.

Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Üretim Yönetimi
IFS ERP Satınalma Yönetimi
IFS ERP Envanter Yönetimi
IFS ERP Kalite Yönetimi
IFS ERP İnsan Kaynakları Yönetimi
IFS ERP Bordro Yönetimi
IFS ERP Finans & Muhasebe Yönetimi