Havacılık & Savunma Sanayi Sektörü

IFS Applications, stratejik olarak destek ve lojistik faaliyetlerini planlamak ve de askeri varlıkların etkili bakımını sağlamak için entegre bir yaklaşım sağlayan askeri lojistik çözümleri sunar. Tek bir savunma çözümü içinde Filo ve Varlık Yönetimi, Bakım-Onarım-Tamir, Satınalma, Depolama, Dağıtım, İmha Etme ve Kaynak Planlama becerisi sağlar.

Sivil Havacılık Erp Çözümleri

Sivil Havacılık sektöründeki bakım ve destek hizmetleri; taşerona devredilen işlerin artışı, saat başı iş gücünün ölçümlenebilmesi, standardizasyon baskıları, sürekli iyileşme ihtiyacı, yeni teknolojiye uyum gereklilikleri ve tüm varlık yaşam döngüsü için izlenebilirlik ihtiyacı gibi pek çok yüksek beklenti seviyesi ile sürekli değişiyor. Tüm bunlar, günümüz Sivil Havacılık sektöründeki işletmelerin (operatörler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları) temel ihtiyaçları haline geldi. IFS; uçakların, motorların ve uçak parçalarının yaşam döngüsünün tüm yönlerini kapsayan şekilde yönetilebilmesi için çözümler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyor. IFS ERP Uygulamaları; Hat Bakımı, Temel/Ağır Bakım, MRO ve kurumsal fonksiyonalite de dahil olmak üzere, Sivil Havacılık endüstrisi için benzersiz uçtan uca çözümler sunuyor. IFS Sivil Havacılık çözümleri; geçerliliği onaylanmış bir COTS MRO/Varlık yönetimi ile düşük risk ve uçtan uca süreç verimliliği yoluyla işletim maliyetlerinde azalma sağlıyor.

 1. Filo ve Varlık Yönetimi
 2. Ağır Bakım
 3. Kompleks MRO
 4. Parça bazlı MRO
 5. Kurumsal Performans Yönetimi (CPM)
 6. Tedarik Zinciri ve Depo Yönetimi
 7. Bakım, Onarım ve Tamir (MRO)

Bağımsız Mros(Bakım, Onarım Ve Revizyon) İçin Havacılık Yazılım Çözümleri

Bağımsız bakım onarım ve revizyon (MRO) organizasyonları, rekabetçi hizmet dönüş sürelerini (TAT) sağlarken, uçak, motor veya diğer karmaşık varlıkları ve bileşenlerini müşterilerinin sektördeki ünlü firmaların beklentilerine ulaştırırken en yüksek kalitede hizmet sunma zorunluluğunu taşır. bilinmeyeni açığa çıkarmak için.

Bugün, havayolları, uçak bakımı, motor ve hat bakımı dahil olmak üzere, dış kaynak sağlama niyetlerini gösteriyor ve harcamalarını sonuçlara göre modellemek istiyorlar. Aslında, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu dış kaynaklı MRO harcamalarının önümüzdeki on yılda yüzde 45 oranında artacağını tahmin ediyor. Bu, son yıllarda bölgesel engellerin düştüğü dinamik bir pazarda hem rekabetçi hem de kârlı kalabilen bağımsız MRO servis sağlayıcıları için büyük bir iş fırsatını temsil ediyor.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, MRO rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmalı ve operasyonlarınızı düzene koymak için tasarlanmış evrimsel kurumsal yazılımla, müşteri fırsat yönetiminden teklif vermeye ve teklif vermeye kadar üst ve alt satır değerini sunmalısınız; planlama ve hazırlık ziyareti; bakım sözleşmesini yürütmek; müşteri ilerlemesi ve performans raporlaması; ve ticari faturalama.

Rekabetin önünde kalmak ve iş hedeflerine ulaşmak için günümüzün MRO’ ları şunları yapmalıdır:

 1. Plan odaklı iş dönüş sürelerini optimize edin
 2. Teklif ve sözleşme koşullarını en aza indir
 3. Rakipsiz uyumluluk ve güvenlik sağlayın
 4. Doğru, rutin olmayan tahminler geliştirin
 5. Gerçek zamanlı üretim planlama ve kontrolünü yürütmek
 6. Operasyonel verimliliği artırın
 7. Sanayi yönetmeliklerine uyun
 8. Kritik yol etkinliklerini tanımlamak ve yönetmek
 9. Müşteriler ve tedarikçilerle işbirliği yapın
 10. Karmaşık sözleşmeleri ve parça temini desteği
 11. Proje ve sözleşme şartlarını gerçek zamanlı olarak yönetin
 12. Kurumsal çapta entegre edin

IFS, 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile rakipsiz bir pazar sorunu anlayışı sunar. Havacılık yazılımımız endüstri standartlarına göre üretilmiştir, bu yüzden özel bir teknolojiye hapsolmazsınız ve esnek, modüler mimarimiz yolculuğunuzda nerede olursanız olun uyum sağlamanıza ve büyümenize yardımcı olur.

Savunma Desteği Yazılımı – Savunma Müteahhitleri Ve Hizmet Sunucuları Siyasi Çözümler

Savunma destek yazılımı, savunma müteahhitlerinin ve ordunun zorlu bir bütçe incelemesi, artan yasal gereklilikler, artan ekipman filoları, kıt kaynaklar, karmaşık BT manzaraları ve zorlu operasyonel görevler çerçevesinde etkin bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamalıdır.

Savunma teşkilatları ve askeriye ihtiyaç duydukları bu yazılım çözümleri:

 1.  Bakım süreçlerini, kaynak planlamasını, tahmin ve bakım ziyaretlerini optimize edin
 2.  Tesis kapasitesinin kullanımını iyileştirmek
 3.  Finansal performansı artırın
 4.  Uluslararası çalışma standartları ile uyumlu kalın
 5.  Kıt ve pahalı askeri ve sivil işgücünü optimize edin
 6.  Operasyonel verimliliği artırın
 7.  Sanayi yönetmeliklerine uyun
 8.  En iyi uygulama tedarik zinciri süreçlerini uygulamak

Savunma Sanayi Üreticileri İçin Erp

IFS Uygulamaları, stratejik destek planlama, lojistik operasyonlar ve askeri varlıkların etkin bir şekilde sürdürülmesi için entegre bir yaklaşım sağlayan askeri lojistik çözümleri sunar. Tek bir savunma çözümü içerisinde filo ve varlık yönetimi, bakım onarım ve revizyon, satın alma, depolama, dağıtım, imha ve kaynak planlaması dahil.

 1. Filo ve Varlık Yönetimi
 2. Ağır Bakım
 3. Karmaşık montaj MRO
 4. Bileşen MRO
 5. Kurumsal Operasyonel İstihbarat
 6. Tedarik zinciri ve depo yönetimi
 7. Bakım Onarım ve Revizyon (MRO)
 8. Hat Bakım

Havacılık Ve Savunma Üreticileri İçin Erp

IFS ERP Uygulamaları, Havacılık ve Savunma Üreticileri için proje odaklı ERP seti sunar. Sıkı Proje Yönetim Kontrolü ile IFS, karmaşık üretim projeleri veya siparişe göre mühendislik gerekliliklerinin tüm Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini sağlar. Tüm süreçlerin tam entegrasyonu ile şirketlerin sözleşme maliyetlerini kontrol eder, tedarik zinciri verimliliklerini ve ihracat kontrol düzenlemelerine bağlılığı artırır ve ISO uyumunu sağlar. Tasarımdan satış sonrası destek dahil tüm ürün yaşam döngüsünü kapsar. Sözleşme Yönetimi ve Kontrol

 1. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
 2. Üretim (Proje Teslimatı, Siparişe Göre Mühendislik)
 3. Satış Sonrası Destek
 4. Program Odaklı Üretim
 5. Maliyete Bağlılık ve Kontrol
 6. Tedarik zinciri ve depo yönetimi
 7. Varlık Takibi ve Kontrolü
 8. İhracat Kontrolü