Mixed Mode Manufacturing
High-Performance Logistics
Electronic Data Exchange via EDI
Batch & Serial Number Management
Package Management
PLM &CAD Integration
• Ürün Yaşam Döngüsü – PLM
• Müşteri Programı Yönetimi
• Müşteri Çizelgeleri
• EDI / XML Desteği
• Paket / Palet / Kasa Yönetimi
• Mixed Mode Üretim
• İleri Düzey Planlama
• Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama
• İnteraktif Çizelgeleme- Drag-Drop
• Barkod Uygulamaları
• Gelişmiş Atölye Veri Toplama
• Fason Süreç Takibi
• Tedarikçi Program Yönetimi
• Tedarikçi Çizelgeleri
• Tedarik Portalları
• Kalite Kontrol Uygulamaları
• Bakım Yönetim Sistemi

Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen Otomotiv Endüstrisi için Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli artması ile globalleşmenin getirdiği rekabet ortamı, otomotiv sektörünü zorunlu olarak verimli çalışmaya, maliyetleri kontrol altında tutmaya ve maliyet iyileştirmelerini sürekli kılmaya zorlamaktadır. Bu fiyat ve maliyet baskısı, sektöre özel çalışma tarzlarının doğmasına sebep olmuştur.

Birçok sektörden daha prensipli ve disiplinli çalışmak, bu sektörde bir zorunluluk haline gelmiştir. Tedarik zincirinde ve üretim aşamalarında katma değer yaratmayan tüm süreçlerin elimine edilerek iyileştirme çalışmalarının sürekli olarak yapılmasının sonucu olarak otomotiv sektörü, birçok yeni üretim tarzı ve tedarik zinciri uygulamalarının ortaya çıktığı ve uygulandığı öncü sektör niteliğindedir. Bu dinamik yapı, otomotiv sektörünün sistem gereksinimleri ve isteklerinin diğer tüm sektörlerden daha üst düzeyde olmasına sebep olmaktadır.

Yalın Üretim,
Müşteri ve Tedarikçi Programları
JIT, Sıralı Sevkiyat Uygulamaları,
Milk Run Uygulamaları,
Konsinye Envanter Uygulamaları,
Müşteri Sipariş Takibi -Dinamik Sipariş Takibi
Toplam Kalite Yönetimi)

gibi bir çok uygulamanın çıkış noktası otomotiv sektörü olarak kabul edilmektedir.

IFS ERP 20 yılı aşkın bir süredir, otomotiv sektörünün merkezi kabul edilen Almanya’da bulunan özel AR-GE merkezinde gerek sektörel gereksinimleri, gerekse sektörel eğilim ve trendlerini takip etmekte ve her geçen gün sektöre özel çalışma sistemlerini destekleyen destekleyecek fonksiyonları IFS ERP Uygulamaları kapsamına dahil etmektedir.

IFS ERP otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaları; OEMler, birincil derece tedarikçiler ve Satış Sonrası Servis veren firmalar (Dealers) olmak üzere alt segmentlerde ele almaktadır ve her birinin farklı sektörel ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretmeye devam etmektedir.

Otomotiv sektöründe dünyada, 250’nin üzerinde müşteriye sahip olan IFS ERP, sektöründe uzman danışmanlık ekibi sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

Ürün Yaşam Döngüsü – PLM (Dizayn – Prototip ve Seri Üretim, Satış Sonrası Servis)
Toplam Kalite Uygulamaları (Kalite Kontrol Uygulamaları)
Müşteri Programları ve Çizelgeleri
Kanban
EDI / XMl Desteği
Müşteri Sipariş Takibi -Dinamik Sipariş Takibi
Mixed Mode Üretim Desteği (Atölye Tarzı – Seri Üretim – Proses tarzı Üretim)
İleri Düzey Planlama Araçları – Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama
Yalın Üretim
Atölye Kontrol ve Üretim Veri Toplama Sistemi
Envanter ve Sevkiyat işlemlerinin barkodlu yapılabilmesi
Fason işler takibi
Fiili maliyet ve maliyet analizleri
Safha maliyet analizleri
Tedarikçi Programları ve Çizelgeleri
Tedarik Portalları
Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi
Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
İthalat Dosya Takibi ve İthalat Maliyetleri Dağılımı
Paket / Palet / Kasa Yönetimi
Bakım Yönetimi – OEE

IFS ERP Uygulamaları, otomotiv sektöründeki faaliyet gösteren firmaların yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Otomotiv sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

Otomotiv Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)
IFS ERP Müşteri Programları(Schedules)
IFS ERP Tedarikçi Programları(Schedules)
IFS ERP Kalite Yönetimi
IFS ERP Yalın Üretim
IFS ERP Üretim Yönetimi
IFS ERP Planlama
IFS ERP Kısıt Bazlı Çizelgeleme(CBS)
Toplam Kalite Yönetimi)

Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Satış Yönetimi
IFS ERP Satınalma Yönetimi
IFS ERP Envanter Yönetimi
IFS ERP Doküman Yönetimi
IFS ERP Finans & Muhasebe
IFS ERP İnsan Kaynakları
IFS ERP Bordro
IFS ERP B2B Portalları
IFS ERP e-Business Uygulamaları
IFS ERP Event Server