IFS faaliyetlerine nükleer enerji endüstrisinde başladığı için bugün analistler ve pazar tarafından kamu hizmetleri endüstrisi için kurumsal varlık yönetimi (EAM) konusunda lider olarak kabul edilmektedir. IFS, aşağıdaki konularda tam bir beşikten mezara Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM), Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), Sözleşme Yönetimi, Proje Yönetimi ve diğer fonksiyonları sunar:

  • ISO 55000 uyumluluğu enerji üretim ve kamu hizmetleri paydaşlarını yakından ilgilendirir.
  • Varlık yaşam döngüsü yönetimine (ALM) tasarım, işletim, bakım (DOM) yaklaşımı için fabrika tasarım işlevselliği.
  • Enerji hatları ve boru hatları gibi lineer varlıklar için destek.
  • Yeni varlıkların planlamasını ve kurulumunu ele alan uyumlu birim için destek

IFS, temelleri kamu hizmetleri için bir varlık yönetimi çözümünün gelişiminde yatan tek geniş kurumsal varlık yönetimi (EAM) ve kaynak planlama (ERP) paketi sağlayıcısıdır. Enerji ve kamu hizmetleri, küresel olarak uygulamaya koyulan en iyi uygulama çözümleri ile IFS’ in öncelikli segmentlerinden biridir. Bunlar dünyanın bazı en büyük enerji üretim projelerini, kurumsal şebeke kurumlarını, nükleer enerji santrallerini ve çok uluslu üretim, transfer ve dağıtım şirketlerini içerir. Bu nedenle IFS Uygulamaları, milyonlar için yaşam kalitesi açısından kritik kurumsal varlık altyapılarını destekler.

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM KURUMLARI İÇİN VARLIK YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Yoğun varlık gerektiren faaliyetleri için güvenilir bir kurumsal çözüme ihtiyaç duyan elektrik iletim ve dağıtım kurumları tüm ihtiyaçlarını tek bir yazılım ile yani IFS ile uçtan uca çözebilirler. Bu kurumların IFS’ den başka bir yazılım çözümü aramalarına gerek yoktur.

İhtiyacınız ister Saha Servisi Yönetimi, ister bir Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), ister bir Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM) yazılımı olsun, hepsini IFS ERP’ de bulabilirsiniz. IFS ERP Uygulamaları, ISO 55000’de tanımlandığı gibi eksiksiz, beşikten mezara Varlık Yaşam Döngüsü (ALM) Yönetimini içerecek şekilde ölçeklendirilebilir. Aynı zamanda mobil iş emirleri, yedek parça ve onarım, optimize çizelgeleme gibi en uç noktada yapılabilecek işleri de kapsar.

ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN EAM, ERP VE SERVİS YÖNETİMİ YAZILIMI

IFS, faaliyetlerine, elektrik üretimi endüstrisi için Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemleri (CMMS) ve Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) yazılımları geliştirerek başladı. IFS, bugün de elektrik üretimi şirketlerinin EAM ve Servis Yönetimi ihtiyaçlarının tamamını ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarını da kapsayan tam bir kurumsal çözüm sağlar. IFS; Elektrik Enerjisi Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi, Varlık Bütünlüğü Yönetimi, Güvenilirlik Odaklı Bakım (RCM), Dağınık Varlıklar Bakımı, Yedek Parça Bakım ve Onarım Yönetimi ve daha fazlası için yazılım çözümleri sunar.

TELEKOMÜNİKASYON İÇİN IFS SERVİS YÖNETİMİ

IFS’ in Telekomünikasyon Endüstrisi için Kurumsal Varlık Yönetimi’ nden (EAM) saha operasyonları için gelişmiş mobil iş emirlerine kadar kapsamlı Servis Yönetimi ve Varlık Yönetimi çözümleri bulunmaktadır. Farklı lokasyonlarda bulunan varlıkların kapasite güvencesi, yönetimi ve bakımı IFS ERP ile yönetilebilir. Mobil teknisyenler için birinci sınıf mobil ara yüzler ve gerçek zamanlı programlama optimizasyonuna ek olarak akıllı Doğrusal Varlık Yönetimi için en güncel GIS paketleri ile entegrasyon da IFS ERP’ nin içinde bulunmaktadır.

ATIK SU ARITMA VE KANALİZASYON TESİSLERİ İÇİN VARLIK VE SERVİS YÖNETİMİ YAZILIMLARI

Atık su arıtma tesisleri, atık su sahaları, evsel ve endüstriyel pis su arıtımından sorumlu diğer kurumlar, gittikçe artan bir talep ve riskten kaçınan bir sermaye piyasası ile karşı karşıyadır. Bu nedenle Varlık Yönetimi yazılımının, bu pazara iş emirlerinden ve bakım yönetiminden fazlasını sunması gerekir. Peki gerekli açılımları yapmak, yaşam döngüsü uzantılarını ve sermaye iyileştirmelerini tamamlamak için gerekli finansmanı nasıl bulacaksınız? İdari kurumlara, düzenleme organlarına ve paydaşlara altyapınızın güvenli olduğunu; sağlık, çevre ve güvenlik (HES) konularına özen gösterdiğinizi ve de iyi bir idareci olduğunuz güvencesini nasıl vereceksiniz? Kurumsal Varlık Yönetimi, IFS Mobil İş Emirleri ve gelişmiş Mobil İş Gücü Yönetimi ile tüm bu süreçleri yönetebilirsiniz. IFS ERP ile ayrıca pompa istasyonu kontrollerini ve daha fazlasını yapabilirsiniz. IFS ERP, GIS ve SCADA sistemleri ile entegre edilebilen kendini kanıtlamış açık bir çözümdür.

SU TESİSLERİ İÇİN VARLIK YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Su tesisleri ve yüklenicileri olarak onları destekleyen şirketler, sermaye açısından oldukça konservatif bir ortam ile karşı karşıyadır. Bakım için her masraf, yeni inşaat veya sermaye harcamaları, itirazlar ile karşılanır. Aynı zamanda çoğu kurum, yeni alanlar şehirlere dâhil oldukça eskiyen altyapı veya hızlı gelişim sorunları ile yüzleşir. IFS, size büyük resmi yönetmeniz için kendini kanıtlamış bir Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi yazılımı ve birinci sınıf Bakım Yönetimi, Saha Servisi Yönetimi ve Mobil İş Emirleri, SCADA Uyumluluğu ve en küçük detayların bile yakalanmasını sağlayan GIS Entegrasyonu sunar.