IFS çözümlerinin kalbinde tasarlanan ve yazılan IFS İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), her organizasyonun can damarıdır.

Küreselleşme ve teknolojiler çalışmaların uygulanmasını sürekli değiştirdikçe, bu değişiklikleri avantaja çeviren entegre ve esnek ERP çözümü çok önemli hale bürünüyor.

Stratejik kaynak bulma ve planlama, yetenek geliştirme, zaman ve harcama tahsisi, performans yönetimi ve küresel şirketler için temel İK’da IFS İnsan Kaynakları Yönetimi, bugün, yarının ekipleri için insanların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Küresel Temel Veri

Bilgi veri olarak başlar. İnsan Sermayesi Yönetimi çözümümüzle, bir şirkette veya şirketler grubunda çalışan tüm insanlar için küresel bir veri deposu oluşturmak kolaydır ve verilerinizi, güçlü karar vermeyi sağlayan zenginleştirilmiş insan tabanlı bilgilere dönüştürür.

Doğruluk ve güvenlik için verileri yüksek standartlarda tutmak, bunun kritik bir bileşenidir. Şirket genelinde IFS güvenlik özellikleri ve mobil IFS özellikli self servis sayesinde, güvenebileceğiniz bilgilere sahip olduğunuzu biliyorsunuz.

Buna kullanımı kolay, grafik uygulama grubu ekleyin, ihtiyacınız olan tüm veri ve bilgilere sahip olun.

Zaman & Masrafların Tahsis Edilmesi & Ödenmesi

Vakit nakittir; bu da projelere ve maliyet merkezlerine kayıt yapmak için harcanan zamanı, zamana dayalı maliyeti yakalamanın önemli bir aracı haline getirir. Buna değişken oranlarının rolünü, anlaşmasını, yetkilendirme ve yeterliği gösteren karmaşıklığı eklediğinizde, zamana dayalı bir maliyetlendirme motoruna gereksiniminiz var demektir.

IFS, özel gereksinimlerinize göre ödenebilir doğrudan masraflar dahil, karmaşık zamana dayalı maliyetlendirme sağlar. Bordro yoluyla zaman ödemelerine bağlı unsurlar ve tamamen entegre bir seyahat ve gider çözümü ile kurumsal, yasal ve / veya sözleşmeye bağlı kurallarınıza uygun olarak tahsis ve ödeme yapma aracına sahipsiniz.

Performans Yönetimi

Kuruluşunuzdaki insanlar yüksek performanslı varlıklar ve optimum performans göstermesi gereken tüm varlıklar olmalıdır.

Tüm düzenli inceleme dönemleri ile, önem arz edenler öz değerlendirme, hedeflerin tanınması, performans ölçümleri, geri bildirim ve yönetsel rehberliği içermelidir.

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi, performansın, çalışanlar ve yöneticiler tarafından gerektiğinde, uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan esnek bir çözümle yönetilmesini sağlar.

Yetenek Geliştirme

Küreselleşme, ticari olarak mevcut olan teknolojilerdeki iyileştirmeler, tarafların beklentileri ve eğilimlerindeki değişiklikler ile birlikte roller değişiyor.

Kuruluşlarda yetenek geliştirme, değerli insanları bağlı tutmanın yanı sıra işlerdeki ilerlemeleri hızlandıracak önemli bir parçadır.

İster yerleşik, ister ortak, ister dış kaynaklı veya besleyici olsun, IFS yetenek yönetimi, doğru becerilere sahip insanların, doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlama konusunda şirketlere yardımcı olur.

Stratejik Planlama

Stratejinizin başarılı olması için hangi kaynaklara ihtiyacınız var? Hangi yeteneklere ihtiyaçları olacak? Nerede konuşlandırılacaklar? Kaç tane? Temel verilere dayanarak yıpranmayı hesaba kattınız mı?

Gelecekte kaynak bulma gereklilikleri ve bunların nasıl karşılanacağının planlanması, stratejik hedeflerinize ulaşmanın kritik bir bileşenidir. IFS çözümleri, strateji hesaplaması ile insan planlama süreci yetenek ve yoğunluk bilgilendirme verilerini sağlar.

Bir adım daha ileri giderek aynı veri, bütçeleme ve tahmin ekipleri tarafından da kullanılabilir. Böylece finansmanın, planları gerçekleştirmek için yerinde olmasını sağlarsınız.

Üretim

Proje

Servis

Tedarik Zinciri

Finans

İnsan Kaynakları