Mixed

Mode

Manufacturing

High-Performance

Logistics

X

Electronic Data

Exchange

via EDI

Batch & Serial

Number

Management

Package

Management

.

PLM &CAD

Integration

.

Ürün Yaşam Döngüsü – PLM

Müşteri Programı Yönetimi

Müşteri Çizelgeleri

EDI / XML Desteği

Paket / Palet / Kasa Yönetimi

 

 

 

……..

xxx

Mixed Mode Üretim

İleri Düzey Planlama

Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama

İnteraktif Çizelgeleme- Drag-Drop

Yalın Üretim

Kanban Uygulamaları

Gelişmiş Atölye Veri Toplama

 

xxx

Fason Süreç Takibi

Tedarikçi Program Yönetimi

Tedarikçi Çizelgeleri

Tedarik Portalları

Kalite Kontrol Uygulamaları

Bakım Yönetim Sistemi

.

.

xxx

Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen Otomotiv Endüstrisi için Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli artması ile globalleşmenin getirdiği rekabet ortamı, otomotiv sektörünü zorunlu olarak verimli çalışmaya, maliyetleri kontrol altında tutmaya ve maliyet iyileştirmelerini sürekli kılmaya zorlamaktadır. Bu fiyat ve maliyet baskısı, sektöre özel çalışma tarzlarının doğmasına sebep olmuştur.

Birçok sektörden daha prensipli ve disiplinli çalışmak, bu sektörde bir zorunluluk haline gelmiştir. Tedarik zincirinde ve üretim aşamalarında katma değer yaratmayan tüm süreçlerin elimine edilerek iyileştirme çalışmalarının sürekli olarak yapılmasının sonucu olarak otomotiv sektörü, birçok yeni üretim tarzı ve tedarik zinciri uygulamalarının ortaya çıktığı ve uygulandığı  öncü sektör niteliğindedir. Bu dinamik yapı, otomotiv sektörünün sistem gereksinimleri ve isteklerinin diğer tüm sektörlerden daha üst düzeyde olmasına sebep olmaktadır.

 •  Yalın Üretim,
 •  Müşteri ve Tedarikçi Programları,
 •  JIT, Sıralı Sevkiyat Uygulamaları,
 •  Milk Run Uygulamaları,
 •  Konsinye Envanter Uygulamaları,
 •  Toplam Kalite Yönetimi

gibi bir çok uygulamanın çıkış noktası otomotiv sektörü olarak kabul edilmektedir.

IFS ERP 20 yılı aşkın bir süredir, otomotiv sektörünün merkezi kabul edilen Almanya’da bulunan özel AR-GE merkezinde gerek sektörel gereksinimleri, gerekse sektörel eğilim ve trendlerini takip etmekte ve her geçen gün sektöre özel çalışma sistemlerini destekleyen  destekleyecek fonksiyonları IFS ERP Uygulamaları kapsamına dahil etmektedir.

IFS ERP otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaları; OEMler, birincil derece tedarikçiler ve Satış Sonrası Servis veren firmalar (Dealers) olmak üzere alt segmentlerde ele almaktadır ve her birinin farklı sektörel ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretmeye devam etmektedir.

Otomotiv  sektöründe dünyada, 250’nin üzerinde müşteriye sahip olan IFS ERP, sektöründe uzman danışmanlık ekibi sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

 

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

 •  Ürün Yaşam Döngüsü – PLM (Dizayn – Prototip ve Seri Üretim, Satış Sonrası Servis)
 •  Toplam Kalite Uygulamaları (Kalite Kontrol Uygulamaları)
 •  Müşteri Programları ve Çizelgeleri
 •  Kanban
 •  EDI / XMl Desteği
 •  Mixed Mode Üretim Desteği (Atölye Tarzı – Seri Üretim – Proses tarzı Üretim)
 •  İleri Düzey Planlama Araçları – Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama
 •  Yalın Üretim
 •  Atölye Kontrol ve Üretim Veri Toplama Sistemi
 •  Envanter ve Sevkiyat işlemlerinin barkodlu yapılabilmesi
 •  Fason işler takibi
 •  Fiili maliyet ve maliyet analizleri
 •  Safha maliyet analizleri
 •  Tedarikçi Programları ve Çizelgeleri
 •  Tedarik Portalları
 •  Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi
 •  Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 •  İthalat Dosya Takibi ve İthalat Maliyetleri Dağılımı
 •  Paket / Palet / Kasa Yönetimi
 •  Bakım Yönetimi – OEE

IFS ERP Uygulamaları, otomotiv sektöründeki faaliyet gösteren firmaların yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Otomotiv sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

Otomotiv Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

 • IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)
 • IFS ERP Müşteri Programları(Schedules)
 • IFS ERP Tedarikçi Programları(Schedules)
 • IFS ERP Kalite Yönetimi
 • IFS ERP Yalın Üretim
 • IFS ERP Üretim Yönetimi
 • IFS ERP Planlama
 • IFS ERP Kısıt Bazlı Çizelgeleme(CBS)
 • IFS ERP Bakım Yönetimi

Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

 • IFS ERP Satış Yönetimi
 • IFS ERP Satınalma Yönetimi
 • IFS ERP Envanter Yönetimi
 • IFS ERP Doküman Yönetimi
 • IFS ERP Finans & Muhasebe
 • IFS ERP İnsan Kaynakları
 • IFS ERP Bordro
 • IFS ERP B2B Portalları
 • IFS ERP e-Business Uygulamaları
 • IFS ERP Event Server