Makaleler

Siparişe özel mühendislik ile üretim yapan ya da inşaat veya mühendislik gibi proje tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler gerçek anlamda proje odaklı çalışan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımına ihtiyaç duyarlar. IFS Uygulamaları gerek Proje Bazlı Çözümlere (Project Based Solution) gerekse Kurumsal Proje Yönetimi (Enterprise Project Management) çözümlerine ihtiyaç duyan tüm proje tabanlı iş süreçlerine sahip işletmeler için uzak ara en iyi kurumsal uygulamadır.

Proje bazlı bir ERP çözümü, elbette ki bir ERP ‘den ya da proje portföy yönetiminden çok daha fazlasını ifade eder. Proje bazlı ERP çözümleri, öngörülebilir süreçlere sahip seri ve tekrarlı üretimlerden farklıdır. Özellikle tasarım ve mühendisliğe dayalı üretim süreçlerinin yönetiminde yada inşaat, prototip imalatı veya bir proje olarak ele alınan hizmet süreçlerinin yönetiminde proje bazlı ERP çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Proje Bazlı Üretim

Tüm dünyadan her büyüklükte üretici firmaların yada  savunma, petrol&gaz, ileri teknoloji, ağır ekipman üretimi sektöründe ki işletmelerin niçin tam kapsamlı bir ERP ile entegre çalışan proje yönetimi çözümü için bize geldiğini biliyor musunuz? Cevabı düşündüğünüzden bile basit: Entegrasyon.

IFS projenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz standart fonksiyonlara ek olarak, güçlü bir şekilde desteklenmiş ve birbirine entegre edilmiş finans, ik ve varlık yönetimi çözümlerini de kapsayan tam bir proje yaşam döngüsü (Project Lifecycle Management) çözümü sunar. Tek ve entegre çalışan bu çözüm projenin herhangi bir anında eş zamanlı geri bildirimler vererek sizi proje planınızda ki sapmalara karşı uyarır ve size daha proaktif hareket etme şansı verir. Projenizin planı, projenin herhangi bir anında, herhangi bir yerinde gelen bir bilgi ile otomatik olarak güncellenir. Yani bizim için projeyi takip etmek, projenin peşinde koşmak değildir. Tamamladığınız projeler, sonraki projeleriniz için içerdiği tüm bilgiler ile bir proje kütüphanesine dönüşür ve örnek proje şablonları olarak kullanılabilir. Böylece projelerinizin maliyetlendirme ve risk yönetimini, çok daha kolay ve hızlı bir hale gelirken hoş olmayan, beklenmedik sürpriz sonuçların ortaya çıkması da engellenmiş olur.

Mühendislik, Satınalma, İnşaat

Bir ERP sağlayıcısının projelerinizi daha verimli ve daha kârlı hale nasıl getirebileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimiz sayesinde mi? Yoksa çevik yazılımımızla mı? Ya da endüstrideki bağlantılarımız? Cevap çok basit – entegrasyon sayesinde. IFS finans, İK ve varlık yönetimine güçlü bir odağın yanı sıra bir projeyi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz standart işlevsellik ile eksiksiz bir proje yaşam döngüsü yönetim çözümü sunar. Böylece tek bir satıcıdan tek bir proje bazlı çözüm, plandan sapma halinde proaktif olarak hareket edebilmeniz için projenin her aşamasında size gerçek zamanlı geribildirim verir ve zaten plan da projenin herhangi bir yerine yeni bir bilgi eklendiğinde otomatik olarak güncellenir. Bu özellik mevzuat değişiklikleri için de geçerlidir. Hata ve gecikmeye açık manüel girişler, böylece geçmişte kalır ve takip, artık bir geride kalmama mücadelesi değildir. Ve uygulamalarınızdaki tüm bilgiler ve tamamlanmış projeler, takip eden işler için birer şablon haline gelir. Bu da maliyetlendirme ve risk yönetimini, çok daha kolay hale getirir ve hoş olmayan sürprizleri ortadan kaldırır. IFS Uygulamalarının geçmişin bedelini ödemektense geleceğinize yatırım yapmanıza nasıl olanak tanıdığını öğrenmek için aşağıdan daha fazla detay indirin. Veya bizimle doğrudan iletişime geçin. Doğrudan iletişimi biz de tercih ederiz.

İnşaat, Altyapı ve Taahhüt

Tüm ekipmanların proje planı uyarınca tedarik edildiğinden ve/veya üretildiğinden ve geleneksel üretim (MRP) süreci tarafından kontrol edilmediğinden emin olan proje odaklı malzeme yönetimi sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu. Satınalma emirlerini kullanan geleneksel yaklaşımın aksine ilerleme ve faturalama için özel kurallar ile karmaşık sözleşmeleri ve yapılandırılmamış teslimatları ele almanızı mümkün kılan sözleşme ve alt sözleşme yönetimi. Mali dönemlerden bağımsız olarak projelerinizde hesap kesim ve tahmin yürütmenizi mümkün kılan tahmin ve proje muhasebesi. Projelerdeki ilerlemeleri otomatik olarak takip etmenizi mümkün kılan ve gelir tahakkuku için otomatik rutinlere sahip olan proje muhasebesi. Kurumunuz genelinde bilgi akışını ve görünürlüğü garantileyen ve otomatik değişiklik yönetimine olanak tanıyan yazılım. IFS Uygulamaları, yukarıdakilerin hepsi ve daha fazlasıdır. Aşağıdan daha fazla detay indirebilirsiniz. Veya bizimle doğrudan iletişime geçin. IFS ile yapacağınız anlaşma, bugüne kadar imzaladığınız en kârlı sözleşme olabilir.

Kaynak: www.ifsworld.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment