IFS, maden arama, inşaat, operasyon ve devreden çıkarmaya kadar her bir aşamanın uzaktan erişim uygun şekilde tüm yaşam döngüsünü yöneten proje ve varlık odaklı madencilik endüstrisi için ERP yazılımları sunar. IFS ERP Uygulamaları, Proje Yönetimi’nde, Kurumsal Varlık Yönetimi’nde (EAM) ve Varlık Bütünlüğü Yönetimi’nde kanıtlanmış gücü ile esnek ve bileşen bazlı pakettir. Bu özellikler, gerçek zamanlı maliyet kontrolünü, insan kaynakları yönetimini, iş sağlığı ve güvenliğini (OH&S), finans ve gayri menkul yönetimini, tedarik ve belge yönetimini garantiler. Hem genel merkez hem de maden sahası personeli için gerçek anlamda tam kapsamlı bir çözüm sunar.

Jeolojik yapının bir sonucu olarak ülkemiz, önemli sayıda maden çeşitliliğine sahip ve maden kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkemizde küçük-orta rezerve sahip madenleri çıkartan ve işleyen çok sayıda işletme bulunmaktadır. Tüm sanayi dallarının ürünlerinde doğrudan veya dolaylı olarak ana girdi olarak kullanılan madenler, bu yapısı ile ayrı bir stratejik değere sahiptir. Maden işletmeleri; maden ocaklarındaki zor, zahmetli operasyonel süreçlerini; iş güvenliği, çevre sağlığı, tehlikeli madde yönetimi gibi yasal düzenlemeler altında yürütürlerken, bir taraftan da çıkarılan cevherin üretim tesislerinde verimli ve kesintisiz bir şekilde işlenmesini sağlamak durumundadırlar.

Karlılığın arttırılması, kesintisiz ve sürekli üretimin sağlanabilmesi, ürünün global pazarda zamanında ve değerinde pazarlanabilmesi, taşıma maliyetlerinin minimuma indirgenmesi için lojistik operasyonların iyi planlanabilmesi ve etkin maliyet analizlerinin yapılabilmesi için işletmeler gün geçtikce Entegre Yönetim Sistemleri olan ERP yazılımları ile yönetilmeye başlanmaktadır.
IFS ERP; iş makinaları, taşıyıcı bantlar, nakliye araçları ve işleme tesisleri gibi yoğun ekipman kullanımı olan madencilik sektöründe sunmuş oldukları,  İleri düzey Ekipman Ve Bakım Yönetim sistemleri ile önleyici ve koruyucu bakım faaliyetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ile üretimin kesintisiz sürdürülmesine katkıda bulunmakta, operasyon sahasında kullanılan tartım cihazları ile (loadcell, konveyör bantları, kantarlar) entegre çalışabilme özelliği ile imalat rakamlarının günlük takip edilmesine imkan vermektedir. İleri düzey imalat yönetim uygulamaları sayesinde maden işleme tesislerindeki üretim operasyonlarının planlanması, takibi ve maliyetlendirilmesi, detay seviyede yapılabilmektedir.

IFS ERP Madencilik Çözümü, kimyasal analizler sonrasında ürün sınıflandırılması birinci, ikinci kalite ürün yönetiminin ve analiz sertifikalarının oluşturulması gibi kalite kontrol uygulamalarının yanı sıra, Entegre Finans Muhasebe Uygulamaları, Satış Pazarlama faaliyetlerinin yürütülebileceği CRM Uygulamaları, Satınalma Yönetimi, İnsan Kaynakları, ve Bordro Uygulamalarını da kapsamaktadır.

Ön Plana Çıkan Bazı Sektörel Gereksinimler

•  Araç, Gereç ve Ekipman Yönetimi
•  Önleyici ve kestirimci bakım faaliyetlerinin yürütülmesi ve üretim sürekliliğinin sağlanması
•  Hammadde ve mamül sevkiyatlarında Kantar otomasyonu
•  Üretim aşamasında imalat rakamlarının taşıyıcı band tartım cihazlarından alınması
•  Proses tarzı, sürekli üretimin desteklenmesi
•  Üretim veri toplama sistemleri
•  Analiz sonuçlarını takip edilmesi ve ürün sınıflandırılması
•  Dönemsel fiili maliyet hesaplaması ve endirekt maliyetlerin üretim maliyetlerine dağıtılması
•  Sevkiyat planlaması
•  CRM uygulamaları
IFS ERP Uygulamaları, Madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Madencilik sektöründeki işletmelere entegre çözümler sunmaktadır.


Madencilik Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

•  IFS ERP Ekipman Yönetimi
•  IFS ERP Bakım Yönetimi
•  IFS ERP Proses Otomasyon Entegrasyonu
•  IFS ERP Üretim Yönetimi
•  IFS ERP Dağıtım


Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

•  IFS ERP Satış Yönetimi
•  IFS ERP Satınalma
•  IFS ERP Envanter Yönetimi
•  IFS ERP Finans & Muhasebe Uygulamaları
•  IFS ERP İnsan Kaynakları Uygulamaları
•  IFS ERP Doküman Yönetimi
•  IFS ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
•  IFS ERP İşletme Performansı