Makaleler

BİR ÜRÜN İKİ KEZ YAŞAR

Standart bir ürün ya da komponentin ilk ömrü inovasyon döngülerinin sıkıştırılmış olmasından ötürü giderek kısalmaktadır. İkinci ömrü ise -ki bu çoğu zaman standart ürünün özel ihtiyaçlara uyarlanmasını içermektedir – çok daha uzamaktadır. Bu durum satış sonrası pazarını, sunulan servis, destek, bakım ve ürün versiyon yükseltimi gibi yeni iş ve gelir fırsatlarıyla hızla ana pazar haline dönüştürmektedir.

IFS size ürün ömürlerinizi tek bir yaşam döngüsü içinde yönetebilmenizi sağlayacak Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümünü sunmaktadır. Bu sayede ürüne olan ihtiyacın ortaya konmasından tasarımına, mühendislik çalışmasından, teslim, destek, servis ve son olarak hizmetten çekilmesine ve firma aktiflerinden çıkarılmasına kadar olan tüm safhalarda gerekli olan operasyonel çeviklik ve maksimum karlılık kriterlerine uyabilirsiniz.

SİZİ ÇEVİK KILACAK BİR PLM ÇÖZÜMÜ

Kurumlar farklı pazarlardaki değişken taleplere doğru yanıt verebilmek için akıllı ve çevik olmak zorundadırlar. Gelecek; çabuk ve esnek hareket edebilenlerin olacak. IFS ERP Uygulamaları’nın önemli bir bileşeni olan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) bu temel anlayışla tasarlanmıştır.

ÜRÜNÜNÜZÜN YAŞAM ÇEVRİMİ KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN

IFS PLM’nin mühendislik çalışmalarına en büyük katkısı kurumsal çevikliğin sağlanmasıdır. Amaca göre tasarlanmış, modüler, kolay güncellenebilir, açık standartlara dayalı bu çözüm, özgün ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnek fonksiyonlarla donatılmıştır. Ürünlerinizin, sadece pazara daha erken sunulabilmesi değil giderek büyüyen satış-sonrası pazardan da daha büyük paylar alabilmesi sağlanmıştır. IFS PLM, ürünün ihtiyaç olarak tespitinden, aktif hizmet ömrünün sonuna kadar ki tüm yaşam çizgisi boyunca ortak yaşam-döngü verilerini kullanıyor olmanın rahatlığını hissedersiniz.

BAŞKASININ DEĞİL, SİZİN İHTİYACINIZI KARŞILAYAN ÇÖZÜMÜ ALIN

IFS ERP Uygulamaları, bileşen bazlı olduğu için başlangıçta sistemin yalnızca sizin ihtiyacınızı karşılayan bölümüyle başlama imkânınız vardır. Sonrasında isteyeceğiniz her türlü ek fonksiyon ve yeteneği, hızla ve sorunsuz bir biçimde “adım adım” kurabilirsiniz. Çok daha önemlisi, IFS ERP’nin servis-odaklı mimarisi sayesinde bilişim alt yapınızda çok büyük (ve maliyetli) değişikliklere girmeden mevcut sistemlerinizle entegre çalışabilirsiniz. IFS ERP Uygulamaları, yaratıcılığın ve son kullanıcı gereksinimlerinin esas alındığı bir sistemdir. Toplam Sahip Olma Maliyeti açısından da son derece avantajlı bir seçimdir.

KONTROL SİZİ ÇEVİKLEŞTİRİR

IFS ERP Uygulamaları, çeşitli proje ve süreçleri şeffaf bir biçimde izlemenizi ve tam kontrol altında tutmanızı hedefler.

Bu size 
•Özgürlük getirecek bir kontrol ve şeffaflık, 
•Ürünleri kendi ihtiyaç ve kaynaklarınıza göre izleme özgürlüğü, 
•Kaynak kullanım oranlarını maksimize etme özgürlüğü, 
•Değişiklikleri izleme özgürlüğü,
•Departman ve disiplinler arası işbirliği ve etkileşim özgürlüğü,
•Başarılı ürün geliştirme ve teslimatlarını mümkün kılacak gerçek-zamanlı iş ilerleme analizleri ve maliyet-takip özgürlüğü sağlar.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI

Spesifik ihtiyaçların karşılanması, bir kuruluşun müşteriyi yanıtlama yeteneğini reel anlamda test eder. IFS ERP Uygulamaları ile mühendislik değişiklik yönetimi ve onayları çok daha kolay kontrol edilebilir hale gelir. Mühendislik üretim, stratejik kaynak kullanımı ve planlama fonksiyonlarına kesintisiz bir biçimde bağlı olduğundan müşteri ihtiyaçlarına ve değişikliklerine daha hızlı yanıtlar üretebilirsiniz. IFS ERP Uygulamaları, sizin için her zaman en uygun üretim ve teslimat biçimlerini sunacağından operasyon karlılığınızda belirgin artışlar görülecektir. Seçimlerinizi mevcut talep durumunu değerlendirerek ve ürününüzün yaşam çizgisindeki yerini saptayarak yapma imkanı sunar.

SATIŞ SONRASI KARLILIK

“Servis için Tasarım” operasyonel verimliliklerini artırmak isteyen pazarların ortak talebidir ve ürünlerin müşteriye tesliminden sonra oluşan her şeyin gelirlerinizde giderek daha fazla yer tutacağı gerçeğini yansıtır. IFS ERP Uygulamaları sayesinde satış, destek ve servis temsilcileriniz günün her saatinde proaktif olabilecek, ilgili süreçlerde harcanan süreleri kısaltacak ve sonuçta satış-sonrası karlılığınızı artacaktır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ VE VARLIK ÖMÜRLERİNİN KORUNMASI

Ekipman ve parçaların nerelerde stoklandığını, nasıl konfigüre edileceklerini, ne zaman değiştirileceklerini veya servise alınacaklarını bilmek operasyonel verimliliğinizi artıracak ve maliyetlerini düşürecektir.
Ayrıca, servis sözleşmelerini, önleyici bakım anlaşmaları, parça değişimleri ve genel bakımı (esnek faturalama ve fiyatlamaya kadar) tüm yönleriyle yönetebilecek konuma gelir, servis taleplerini en uygun kaynaklarla yanıtlayabilirsiniz.

TEK TEK ÇÖZÜMLER BAZINDA MAKSİMUM KARLILIK

IFS PLM, her bir çözümü ustalıkla şekillendirmenize izin verir. Kontrat yükümlülüklerini çeviklikle kontrol edip yönetmenizi, standart ürün özelliklerine ilave yetenekler kazandırmak için gerekli mühendislik çalışmalarını yürütmenizi, imalat ve montaj faaliyetlerinizi optimize etmenizi ve ürünlere yaşam-boyu destek ve servis vermeniz için gerekli araç ve gereçleri sağlar.

TÜM SÜRECİN BİR BÜTÜN OLARAK YÖNETİMİ

-Gereksinimden hizmet sonu’ na…Ürün yaşam döngüsünü tam yönetebilmek için bir ürünün iki ömre sahip olduğunu kavramamız gerekir: Standart bir ürün ya da modül olarak bir ömür ve bağımsız çözüm olarak diğer bir ömür. Rakip birçok yazılımın aksine, IFS PLM bu basit gerçek üzerine inşa edilmiştir.

ETKİN VERİ KULLANIMI

Verilerin içinde boğulmak işten bile değildir. Ancak, bilgilerin ortaklaşa kullanıldığı bir ortamda belirli ürün konfigürasyonunun ürün yaşam dongüsü boyunca kullanılacak olması – örneğin CAD mühendisinin tercih ettiği aletten saha servis teknisyenlerinin PDA’ larına kadar – kuruluşunuzun verileri etkin kullanabilme yeteneğini artıracaktır. Böylelikle bir taraftan yeniden veri girişi minimize edilirken, kalite yükselir, ürünleri standartlaştırma daha kolay hale gelir, diğer taraftan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmış olur. Ürün servis ve destek bilgilerinin entegre olması sayesinde, sahadan aktarılan değerli geri bildirim ve görüşler ürün dizayn ve fonksiyonalitelerine anında yansıtılabilir. Verileri kontrol ederek operasyonel verimliliklerinizi artırabilir, maliyetleri düşürebilirsiniz.

IFS ERP Uygulamaları PLM Çözümü Bileşenleri:

•Program ve Proje Yönetimi, 
•PDM Konfigürasyonu,
•CAD bağlantıları, 
•Doküman yönetimi, 
•Stratejik Kaynak Temini ve Satınalma, 
•Üretim Mühendisliği, 
•Karışık-mod Üretim, 
•Mühendislik Değişiklikleri ve Örnek Olay Yönetimi, 
•Çağrı Merkezi, 
•Saha Servis Yönetimi, 
•Onarım ve Bakım/Yenileme,
•Müşteri Tabanı ve Filo Yönetimi, 
•Varlık Yönetimi, 
•Performans Yönetimi

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜNE SAHİP KARMAŞIK ÜRÜNLERİN DESTEKLENMESİ

IFS müşteri portföyü, ağırlıklı olarak uzun ürün yaşam döngülerinin (bazı ürünlerde on yılları bulabilen) yaygın olarak görüldüğü sektörlerde yoğunlaşır. Bunun doğal sonucu olarak takip yeteneği, konfigürasyon yönetimi, tedarik edilebilirlik gibi konularda birçok müşteri talebi ile karşılaşılmaktadır. IFS uzun yıllardır kendisini savunma, uzay ve havacılık, yüksek teknoloji, tıbbi cihaz, otomotiv ve endüstriyel üretim gibi seçilmiş sektörlerdeki birçok firmaya çözümler üretmeye adamıştır.

Kaynak: www.ifsworld.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment