IFS ÖNGÖRÜLERİ 2024 ENERJİ, YARDIMCI KAYNAKLAR VE KAYNAKLAR