VARLIK ODAKLI HİZMETLER İÇİN HİZMET YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR